Головна » Чи можна виплачувати зарплату готівкою, що надійшла у вигляді фіндопомоги?

Як ми можемо допомогти?

Чи можна виплачувати зарплату готівкою, що надійшла у вигляді фіндопомоги?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

На виконання ст. 33 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV та з метою удосконалення готівкових розрахунків Правлінням Нацбанку України постановою від 29.12.2017 р. № 148 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення № 148).

Готівкова виручка (готівка) — сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (пп. 4 п. 3 Положення № 148).

Виплати, пов’язані з оплатою праці — виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.12.2004 р. № 5, зареєстрованим в Мін’юсті України 27.01.2004 р. за № 114/8713 (пп. 1 п. 3 Положення № 148).

Суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами) (п. 17 Положення № 148).

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

При цьому суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема з фізичними особами — у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи (п. 6 Положення № 148).

Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі на отриману/повернуту фінансову допомогу та внески до статутного фонду.

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (абзац другий п. 18 Положення № 148).

Таким чином, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, зокрема в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду, для виплати заробітної плати діючим законодавством не встановлено. При цьому зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат.

ЗІР 109.15