Головна » Коли подається фінансова звітність до органів статистики?

Як ми можемо допомогти?

Коли подається фінансова звітність до органів статистики?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Перш за все слід зазначити, що фінансова звітність має два типи форм: так звані велика і мала.

Великими або повними називають типи форм, які затверджені НП(С)БО 1. Це тип фінзвітності, яку підприємства складають виключно про себе, і тип звітності, який має назву корпоративної, яку головні підприємства складають за наслідками своєї діяльності та діяльності підприємств, які вони контролюють.

Ці типи мають назву великої або повної фінансової звітності, оскільки вона містить у собі 4 звіти (Баланс, Звіт про фінансовий результат, Звіт про власний капітал та Звіт про рух грошових коштів) і примітки до них (типова форма яких затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. №302).

Але існує ще і скорочений тип фінзвітності, форми якого затверджені П(С)БО 25 у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Це форми Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Як видно з назви, такі форми фінзвітності мають право складати лише ті підприємства, які віднесено цим стандартом до малого підприємництва. Докладніше про це ми розповімо далі.

А зараз зупинимось лише на періодичності та строках подання такої фінзвітності.

Щодо періодичності слід зазначити, що базовим звітним періодом для будь-якої фінзвітності є календарний рік — це прямо передбачено ст. 13 Закону про бухоблік. При цьому:

— перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

— звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Але в деяких випадках підприємства складають фінзвітність і за коротший період. Вона має назву проміжної фінансової звітності. Іноді це відбувається за рішенням керівництва самого підприємства (наприклад, на вимогу його власників) або інших користувачів фінзвітності (наприклад, банків при видачі кредиту, або за вимогою контрагента при укладанні іншої господарської угоди). Тією ж статтею 13 Закону про бухоблік передбачено, що відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди. Отже, за рішенням підприємства проміжна фінзвітність може складатись постійно (згідно з наказом про облікову політику) і періодично, в разі потреби.

Деякі випадки складання проміжної фінзвітності прямо передбачені законодавством. Зокрема, ст. 11 Закону про бухоблік прямо вимагає подання від підприємств як річної, так і проміжної фінзвітності. Хоч в ній і зазначається про скорочену фінзвітність для суб’єктів малого підприємництва, цей закон нічого не говорить про періодичність її складання. Натомість Мінфін у листі від 12.04.2011 р. №31-08410-06-5/95457 говорив, що юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 ПКУ, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, один раз на рік. Час минав, і зміни, внесені до ПКУ, скасували колишню редакцію п. 154.6 ПКУ. Але це роз’яснення залишається актуальним і зараз — ті підприємства, які складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, звітують до органів статистики лише раз на рік. Решта повинні робити це щокварталу.

Відповідно до п. 5 Порядку №419, проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам статистики не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Таким чином, річна фінзвітність за 2018 рік до органів статистики подається до 28 лютого 2019 р.

Зверніть увагу! Пунктом 10 Порядку №419 визначено, що у разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після вихідного робочий день. Хоч у 2019 році щодо річної фінзвітності це правило не спрацює, про нього слід пам’ятати.