Головна » Основні засоби відображаються з ПДВ чи без нього в бухгалтерському обліку?

Як ми можемо допомогти?

Основні засоби відображаються з ПДВ чи без нього в бухгалтерському обліку?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Придбані або виготовлені самостійно ОЗ включаються до складу груп за первісною вартістю. Складові первісної вартості ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку є однаковими. До первісної вартості включаються (п. 146.5 ПКУ і п. 8 П(С)БО 7):

1) суми, сплачені постачальникам як компенсація вартості ОЗ без непрямих податків, тобто в тому числі і без ПДВ (якщо суми ПДВ включаються до складу податкового кредиту);

2) суми, сплачені підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт без непрямих податків;

3) реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, здійснені у зв’язку з придбанням або отриманням прав на об’єкт ОЗ;

4) ввізне мито;

5) непрямі податки, якщо вони не відшкодовуються платнику податків;

6) витрати на страхування ризиків доставки ОЗ;

7) витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження ОЗ;

8) фінансові витрати, щодо яких платник податків прийняв рішення включити до собівартості ОЗ як кваліфікаційного активу (актив, який обов’язково потребує істотного часу для його створення, п. 3 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»);

9) інші витрати, пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони можуть використовуватися за призначенням.

Якщо ОЗ виготовляються платником податків самостійно для використання у госпдіяльності, то їхня вартість, що амортизується, складається з усіх виробничих витрат, пов’язаних з виготовленням і введенням в експлуатацію ОЗ. До складу цих витрат включається і зарплата працівників, які брали участь у виготовленні ОЗ. Якщо такий платник податків є платником ПДВ, то суми ПДВ, сплачені постачальникам і підрядникам, не включаються до вартості ОЗ, що амортизується, а належать до складу податкового кредиту (виняток — ОЗ беруть участь в операціях, що не обкладаються ПДВ). Такий порядок застосовується незалежно від джерел фінансування витрат на виготовлення ОЗ.