Головна » Що вважається доходом платника єдиного податку

Як ми можемо допомогти?

Що вважається доходом платника єдиного податку

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Платникам єдиного податку важливо правильно визначити, які надходження включаються до складу оподатковуваного доходу та якою датою вони отримані, щоб уникнути застосування підвищеної ставки податку й не позбутися статусу єдинника.

Для підприємців та юридичних осіб на ЄП дохід — це грошові кошти, отримані протягом звітного періоду в готівковій або безготівковій, а також у матеріальній чи нематеріальній формі. Юридична особа включає до складу доходу всі отримані кошти, у т. ч. дохід її представництв, філій, відділень (п. 292.1 ПКУ).

Склад доходу платників єдиного податку

Вид доходу

Дата визнання доходу

Примітки

Для всіх платників ЄП (​​ФОП та ЮО)

Дохід від продажу товарів, виконання робіт і надання послуг (п. 292.1 ПКУ)

Дата надходження грошей у готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ)

Сума грошей, що фактично надійшли на розрахунковий рахунок або в касу.

Якщо розрахунок проведено через платіжний термінал, доходом вважається сума, що надійшла на розрахунковий рахунок

Виручка від торгівлі товарами через торгові автомати, які не передбачають використанн​я РРО (п. 292.7 ПКУ)

Дата вилучення грошової виручки із торгових апаратів (п. 292.7 ПКУ)

Дохід від продажу товарів (робіт, послуг) через торгові автомати з використанням жетонів, карток та (або) інших замінників грошових знаків, виражених у гривні (п. 292.8 ПКУ)

Дата продажу жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків (п. 292.8 ПКУ)

Власні грошові кошти, внесені на розрахунковий рахунок, відкритий для провадження господарської діяльності

Дата надходження грошей на розрахунковий рахунок (п. 292.6 ПКУ)

Крім випадків внесення готівкової виручки, яку раніше було включено в дохід (відображено ФОП у книзі обліку доходів)

Сума помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок, не повернених у тому ж звітному періоді, в якому і були отримані

Останній день закінчення звітного періоду, в якому гроші було помилково зараховано на рахунок

Не включаються у дохід помилково отримані кошти, які були повернені в повному обсязі в тому ж податковому періоді, що й одержані, але за умови наявності письмового пояснення банку або суб’єкта господарювання про помилкове зарахування.

Можливий перерахунок доходів за умови повернення помилково отриманих грошей у наступному податковому періоді, за наявності документів, що підтверджують помилкове зарахування (письмове пояснення банку або іншого суб’єкта господарювання)

Дохід від безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг (абз. 1 п. 292.3 ПКУ)

Дата підписання акта приймання-передачібезоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), тобто дата їх фактичного отримання (п. 292.6 ПКУ)

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, які не передбачають грошову чи іншу компенсацію вартості таких товарів (робіт, послуг) або їх повернення, а також товари, передані на відповідальне зберігання, які єдинник використав у своїх цілях (п. 292.3 ПКУ).

У суму доходу включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) із розрахунку їх ринкової вартості (ст. 632 ЦКУ, пп. 14.1.71 ПКУ)

Сума отриманої винагороди за агентськими договорами, договорами доручення, транспортного експедирування та комісії (п. 292.4 ПКУ)

Дата надходження коштів у грошовій(готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ПКУ)

Сума виручки в іноземній валюті (п. 292.5 ПКУ)

Дата надходження коштів в іноземнійвалюті в касу або на розрахунковий рахунок (п. 292.6 ПКУ)

Дохід в іноземній валюті перераховується в гривні за офіційним курсом, установленим НБУ на дату одержання такого доходу

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.3 ПКУ)

Дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.6 ПКУ)

Тільки для платників ПДВ — ФОП та ЮО 3-ї групи ЄП

Сума одержаної поворотної фінансової допомоги, не поверненої протягом 12 календарних місяців із дня отримання (пп. 3 п. 292.11 ПКУ)

Перший день після закінчення 12 календарних місяців із дня отримання (пп. 3 п. 292.11 ПКУ)

До складу доходу включається лише сума неповерненої поворотної фіндопомоги, оскільки саме вона не відповідає умовам пп. 3 п. 292.11 ПКУ

Сума комунальних платежів, одержана за договором оренди, яка не включена до орендної плати та відшкодовується орендарем окремо

Дата надходження грошей у готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ)

ФОП 1-ї групи здавати нерухомість в оренду, а отже і отримувати відшкодування комунальних платежів, заборонено.

Для ФОП 2-ї групи така сума буде вважатися доходом, отриманим від виду діяльності, не зазначеного в реєстрі платників ЄП, і до нього застосовується ставка ЄП у розмірі 15%, а реєстрація єдинника анулюється.

Якщо ФОП 3-ї групи зареєстрував вид діяльності 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» та здає в оренду власне майно як ФОП чи фізособа, дохід оподатковується за обраною ним ставкою

Для ФОП — платників ЄП 

Суми акцизного податку, отримана єдинником, що займається роздрібною торгівлею, реалізує підакцизні товари (роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 л і діяльність фізосіб із роздрібного продажу пива і столових вин) 

Дата надходження грошей у готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ)

Платники ЄП 3-ї групи сплачують податок за ставкою, визначеною в п. 293.3 ПКУ, з доходу з урахуванням сум акцизного податку

Для ЮО — платників ЄП на 3-й групі

Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період до переходу на спрощену систему (п. 292.3 ПКУ)

Дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримано аванс у період сплати податків та зборів на загальній системі (п. 292.6 ПКУ)

Сума, що надійшла на розрахунковий рахунок від операцій з експорту товарів (робіт, послуг) у гривні після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній валюті

Дата надходження грошей на розрахунковийрахунок у гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківськомувалютному ринку (п. 292.6 ПКУ)

Частина коштів, яка лишається в іноземній валюті, перераховується в гривні за офіційним курсом НБУ на датунадходження грошей на поточний рахунок в іноземній валюті

Позитивне значення курсових різниць від перерахування іноземної валюти

Дата здійснення господарської операції (у межах її обсягу) та/або дата звітного балансу

Від’ємне значення курсових різниць не зменшує базу оподаткування єдиним податком

Відсотки, отримані від банку, за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)

Дата зарахування коштів на розрахунковийрахунок (п. 292.6 ПКУ)

Вартість не врахованих раніше товарів, виявлених при проведенні інвентаризації, придбання яких не підтверджується первинними документами

Дата затвердження результатів інвентаризації

Такі товари вважаються безоплатно отриманими

Сума коштів, отриманих від продажу основних засобів, проданих до закінчення 12 місяців використання із дня їх введення в експлуатацію

Дата надходження коштів у грошовій(готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ПКУ)

Різниця між сумою коштів, одержаною від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю на день продажу, якщо основні засоби продано після їх використання упродовж 12 календарних місяців із дня введення в експлуатацію

Дата надходження коштів у готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ)

Страхове відшкодування за пошкоджені основні засоби

Дата надходження грошей у готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ)

Вартість корпоративних прав (у т. ч. у разі зменшення розміру статутного капіталу на залишену засновником частку) при відмові засновника від належної йому частки, у разі виходу з числа засновників

Дата підписання акта прийому-передачі безоплатно отриманих корпоративних прав (п. 292.6 ПКУ)

Якщо засновник при виході зі складу засновників відмовляється від частки корпоративних прав, що йому належить, без відповідної компенсації, то для такої юрособи-єдинника залишена засновником частка вважається безоплатно отриманими корпоративними правами.

Вартість корпоративних прав повинна бути не меншою за суму коштів (вартість майна), внесених засновником