Головна » У який термін контролюючим органом приймається рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки?

Як ми можемо допомогти?

У який термін контролюючим органом приймається рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу (пп. 3 п. 299.10 ст. 299 Кодексу).

Відповідно до пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу підставами для анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є:

  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп;
  • перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи;
  • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи;
  • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 Кодексу;
  • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
  • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
  • здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;
  • наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів;
  • здійснення платниками першої або другої групи діяльності, не передбаченої підпунктами 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу.

Крім того, згідно з абзацом першим п.  299.11 ст. 299 Податкового кодексу при виявленні відповідним контролюючим органом під час перевірок порушень платником єдиного податку першої — третьої груп вимог, установлених главою 1 розділом XIV Кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої — третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення. У такому разі суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Отже, у разі виявлення контролюючим органом під час перевірки порушень платником єдиного податку вимог, установлених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу, складається акт перевірки, у якому зазначаються такі порушення.

При цьому нормами Кодексу не передбачено терміну прийняття контролючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки.

Крім того, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу).

На підставі акта перевірки приймається рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення