Головна » В чому суть розрахунку відстрочених податків

Як ми можемо допомогти?

В чому суть розрахунку відстрочених податків

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Правила розрахунку відстрочених податків встановлені П(С)БО 17. Коротко нагадаємо, в чому полягає суть такого розрахунку.

Для визначення сум ВПА і ВПЗ використовують дані Балансу. При цьому бухгалтер порівнює показники бухгалтерського Балансу на кінець року з оцінкою його статей за даними податкового обліку і розраховує різницю між ними. Саме ці різниці беруть участь в подальшому розрахунку відстрочених податків, але тільки за умови, що вони носять тимчасовий характер (так звані тимчасові податкові різниці).

Тимчасові податкові різниці бувають двох видів:

— тимчасові податкові різниці, що підлягають відніманню (призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПА);

— тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню (будуть включені в податковий прибуток (чи зменшать збиток) в майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПЗ).

Після розрахунку тимчасових податкових різниць, що підлягають відніманню і оподаткуванню, бухгалтер визначає власне ВПА і ВПЗ. Для цього треба помножити розраховані величини тимчасових різниць (що відповідно підлягають відніманню і оподаткуванню) на діючу наступного року ставку податку на прибуток (п. 12 П(С)БО 17). Cтавка податку на прибуток в 2018 році складе 18 %.

Отримані суми ВПЗ відображають в обліку підприємства як сальдо по кредиту рахунку 54, а суми ВПА — як сальдо по дебету рахунку 17 на 31.12.2017 р.

За наявності податкових збитків підприємство оцінює вірогідність отримання надалі прибутку, достатнього для погашення попередніх збитків:

— якщо воно сподівається отримати прибуток, то можна нарахувати ВПА виходячи із суми збитку;

— якщо ж надії на отримання прибутку в майбутньому немає, то і нараховувати відстрочений податок у бухобліку немає необхідності.

Проводки по нарахуванню податку на прибуток та відстрочених податків ви можете тут