Головна » Як проводиться податкова перевірка дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни?

Як ми можемо допомогти?

Як проводиться податкова перевірка дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою наведено у розд. VI Положення №148.

Під час проведення перевірок щодо дотримання порядку ведення операцій з готівкою установами/підприємствами ДФС (далі — контролюючий орган) застосовує вимоги цього розділу (п. 57 Положення №148).

Контролюючий орган за результатами проведеної перевірки складає акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі — акт про перевірку) за формою, наведеною в додатку 8 до Положення №148. При цьому порушення і висновки, виявлені в результаті перевірки, зазначаються в розділах акта про перевірку.

Якщо стисло, то контролюючий орган під час проведення перевірки:

1) перевіряє дотримання порядку ведення касової книги та оформлення операцій з приймання та видачі готівки з каси, ведення відповідних касових документів;

2) перевіряє повноту та своєчасність оприбуткування в касах готівкових надходжень;

3) визначає наявність самостійно встановленого ліміту каси та його відповідність самостійно здійсненим розрахункам;

4) перевіряє обов’язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, що перевіряються, монет для видачі решти;

5) звіряє з банківськими документами всі випадки одержання значних сум готівки;

6) перевіряє дотримання порядку витрачання готівкової виручки (готівки);

7) перевіряє дотримання порядку видачі готівки під звіт (у т. ч. на відрядження) та її використання;

8) перевіряє дотримання установлених обмежень під час здійснення готівкових розрахунків суб’єктами господарювання між собою та/або з фізичними особами;

9) перевіряє розрахункові операції суб’єкта господарювання.