Головна » Як заповнювати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів?

Як ми можемо допомогти?

Як заповнювати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

До рядка 01 записують середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік. При цьому працевлаштованих інвалідів також включають для розрахунку цього показника.

У рядок 02 записують середньооблікову кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (тобто інвалідів, які працюють на підприємстві). Ці два показники визначають згідно з Інструкцією №286При цьому пам’ятайте:

  • зовнішніх сумісників та працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором, включаючи тих, хто усиновив дитину безпосередньо з пологового будинку, при обчисленні середньооблікової кількості не враховують (пп. 2.6.1 та пп. 3.2.2 Інструкції №286);
  • штатних працівників, включно й інвалідів, які працюють на умовах неповного робочого часу (на 0,5, 0,25 ставки), до розрахунку включають як цілу одиницю.

У рядку 03 фіксують річний норматив із працевлаштування інвалідів для підприємства (підприємця). Роботодавці з кількістю працюючих від 8 до 25 осіб записують «1». А підприємства, де, наприклад, 53 особи, множать інформацію з рядка 01 на 4%. Результат — 2,12 особи — округляється до цілого та записується в рядок 03 цифра «2».

Далі порівнюють показник рядка 02 і 03, тобто фактичну кількість працевлаштованих інвалідів і норматив. Якщо значення рядка 03 більше рядка 02, то норму не виконано і необхідно самостійно обчислити й сплатити адміністративно-господарську санкцію.

Штраф за невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів за звітний рік потрібно перерахувати Фонду соціального захисту інвалідів до 15 квітня наступного за звітним.

Розмір стягнення залежить від кількості працюючих на підприємстві й становить для роботодавців із середньообліковою чисельністю штатних працівників:

  • від 8 до 14 осіб — половину середньорічної заробітної плати на підприємстві;
  • 15 і більше осіб — середньорічну заробітну плату на підприємстві за кожне місце, не зайняте інвалідом (ч.1 ст. 20 Закону про захист інвалідів).

Тобто для розрахунку штрафу потрібно знайти середньорічну зарплату (рядок 05). Для цього слід суму фонду оплати праці (яка фіксується в тисячах грн у рядку 04 на підставі даних бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату працівників із рядка 01) поділити на значення рядка 01 і помножити на 1000 грн. Далі ті, у кого в рядку 01 вказано 15 осіб або більше, множать суму з рядка 05 на кількість непрацевлаштованих інвалідів (рядок 03 «-» рядок 02) і вписують цю суму до рядка 06. Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за рік менше 15, до рядка 06 записують половину значення рядка 05.