Головна » Яка звітність подається у зв’язку з використанням РРО?

Як ми можемо допомогти?

Яка звітність подається у зв’язку з використанням РРО?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

 Госпсуб’єкти, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані подавати до органів доходів і зборів звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок.

Такий звіт подається не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про:

— обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі,

— або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО.

Отже, податківці вважають, що звітність необхідно подавати:

— щодо всіх зареєстрованих РРО у випадках, зазначених вище, незалежно від того, чи застосовувалися вони у звітному місяці чи ні,

— щодо всіх книг ОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом із розрахунковими книжками.

Хоча в Інструкції №13 зазначено, що такий звіт подається у разі використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок). Так, у п. 1 Інструкції №13 вказано, що Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою №ЗВР-1 (далі — Звіт) складається в розрізі всіх зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, які використовувались протягом звітного місяця.

Заголовна частина Звіту заповнюється так.

— У рядку «До державної податкової інспекції» зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом);

— У рядку «реквізити суб’єкта господарювання» наводяться найменування суб’єкта господарювання (далі — СГ) та його місцезнаходження (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

У графах 1 — 3 Звіту вказуються такі дані:

у графі 1 — порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 — фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю;

у графах 3 — 5 — записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 3 — загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 4 — частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі — ПДВ);

у графі 5 — частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком;

у графі 6 — сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4;

у графі 7 — сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5;

у графі 8 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо).

Якщо протягом звітного місяця через розрахункову книжку були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3 — 8. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

У рядку «Разом» у графах 3 — 8 записуються підсумки показників за відповідними графами.

Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер — для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець — для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання. Звіт скріплюється печаткою, якщо наявність такої у суб’єкта господарювання передбачена чинним законодавством.