Головна » Які «відпускні» пільги та гарантії встановлені законом для жінок з дітьми?

Як ми можемо допомогти?

Які «відпускні» пільги та гарантії встановлені законом для жінок з дітьми?

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

 Пільги та гарантії. Відпустки

Пільга/гарантія Підстава
1 На підставі медичного висновку жінкам надають оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох або більше дітей і в разі ускладнених пологів — 70) календарних днів після пологів.
Тривалість означеної відпустки обчислюється сумарно і складає 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей і в разі ускладнених пологів).
Її надають жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів
Ч. 1 і 2 ст. 179 КЗпП, ч. 1 ст. 17 і ч. 1 ст. 20 Закону про відпустки
2 За бажанням жінки їй надають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Роботодавець може за рахунок власних коштів надавати жінкам частково оплачувану відпустку і відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості
Ч. 3 і 4 ст. 179 КЗпП, ч. 1 і 2 ст. 18 Закону про відпустки
Відпустка для догляду за дитиною до 3 років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях і дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.
3 У випадку якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, вказаною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку Ч. 6 ст. 179 КЗпП, п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки
Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна), відпустку надають не більше ніж до досягнення дитиною 16 років, а якщо дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення нею 18 років.
4 За бажанням жінки в період її перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома Ч. 8 ст. 179 КЗпП, ч. 4 ст. 18 Закону про відпустки
5 У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи у цій установі (організації) в поточному робочому році Ст. 180 КЗпП, ч. 2 ст. 20 Закону про відпустки
6 Жінка перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, жінка, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, одинока мати, що виховує дитину без батька, має право йти в щорічні відпустки за бажанням у зручний для неї час Ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки
7 Жінці, яка всиновила новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку, надають відпустку з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) Ч. 1 ст. 182 КЗпП, ч. 2 ст. 17 Закону про відпустки
8 Жінці, яка всиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надають одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини Ч. 2 ст. 182 КЗпП, ст. 181Закону про відпустки
Жінка має право на таку відпустку, якщо заява про її надання надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини.
9 Жінці, яка всиновила дитину (чи одночасно двох і більше дітей), надають відпустку для догляду за такою дитиною до досягнення нею 3 (6) років Ч. 3 ст. 182 КЗпП, ст. 18 Закону про відпустки
10 Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка всиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів
Ст. 1821КЗпП, ст. 19 Закону про відпустки