Головна » Яку звітність треба подавати у разі втрати статусу неприбутковості

Як ми можемо допомогти?

Яку звітність треба подавати у разі втрати статусу неприбутковості

You are here:
< Назад
Print Friendly, PDF & Email

Платник податку на прибуток, який протягом звітного року виключений із Реєстру неприбуткових організацій та установ має подати після закінчення звітного (податкового) року таку звітність: 

  • податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій;
  • податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.

При цьому у звіті відображаються дані податкового обліку за період застосування окремих правил оподаткування прибутку, а в декларації – за період застосування загальних правил оподаткування прибутку.

Розглянемо на такому прикладі:

Благодійний фонд отримав рішення від 25.07.2017 р. про скасування статусу неприбутковості з 01.07.2017 р. Як складати звітність, якщо за перше півріччя 2017 р. фонд отримував благодійні внески лише на виплату зарплати керівнику, а з 01.07.2017 р. отримав 20 тис. грн, з яких 5 тис. використав на зарплату, а за 15 тис. грн придбав книги, які подарував школам, бібліотекам тощо?

Отже, дані доходів та витрат за першу половину 2017 р., фонд зазначає в Звіті про використання коштів неприбуткових установ, а у другій половині 2017 р. фонд вже є платником податку на прибуток і, відповідно, визначає об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків, зокрема, акцизу та ПДВ), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, мають право визначати об’єкт оподаткування без коригування фінрезультату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Якщо фонд має коригувати визначений фінрезультат на податкові різниці у зв’язку з самостійним рішенням або у разі отримання річного обсягу доходу у розмірі 20 млн грн та більше, то потрібно пам’ятати про таке. Під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток фінансовий результат податкового (звітного) періоду слід збільшити на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які станом на дату операції відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 ПКУ).

У даному випадку можна припустити, що у 2017 році  фонд не перевищив  річний обсяг доходу 20 млн грн, тож він може розраховувати податок на прибуток без застосування різниць. Отже, з метою оподаткування податком на прибуток до суми доходів за друге півріччя 2017 р. фонд включає 20000 грн, а до суми витрат  –  5000 грн – витрати на заробітну плату, а 15000 грн – витрати на закупівлю книг. Отже, об’єкт оподаткування податком на прибуток дорівнює нулю: 20000 – 5000 – 15000 = 0 грн. 

У бухобліку вартість безкоштовно наданих книг неприбутковим організаціям відображається на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».