Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Оформлення та облік відновлення пошкодженого майна
Облік у бюджетних установах Російська агресія

Оформлення та облік відновлення пошкодженого майна

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Як визначити вид пошкоджень?

Майно установ, яке зазнало пошкоджень унаслідок військових дій, потребує ретельного обстеження та оцінки характеру ушкоджень. Частково цим питанням займається інвентаризаційна комісія установи, але ключова роль з організації та координації невідкладних робіт належить виконавчим органам місцевих рад, а за їх відсутності — військовим адміністраціям. Також до такого обстеження залучають сертифікованих фахівців або підприємства, установи та організації, у складі яких є такі виконавці.

За результатами обстеження пошкоджених об’єктів складається звіт. Також до зазначеного звіту додається акт обстеження, який містить інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

Зокрема, ці документи повинні містити:

— висновок про технічний стан об’єкта, який зазнав ушкоджень;

— рекомендації щодо подальшої експлуатації (у т. ч. щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації) відповідного об’єкта;

— відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень) будівлі;

— рекомендації щодо відновлення (підсилення) пошкоджених (зруйнованих) конструкцій будівлі.

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Звісно, нас цікавлять висновки експертів про категорію пошкодження об’єкта. Пояснення наведено в таблиці нижче.

Категорії пошкоджень об’єктів нерухомості

Категорія

пошкоджень

Загальна характеристика пошкоджень

Орієнтовний ступінь пошкоджень об’єкта в цілому, %

Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації

І

Наявні незначні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, але без порушення вимог щодо механічного опору та стійкості за граничним станом першої та другої груп

До 20

Рекомендовано виконання робіт із відновлення шляхом ремонту об’єкта

21 — 40

Рекомендовано виконання робіт із відновлення шляхом поточного та/або капітального ремонту об’єкта

ІІ

Наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій, підсилення об’єкта або його окремих несучих та огороджувальних конструкцій

41 — 80

Рекомендовано виконання робіт із відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції об’єкта

ІІІ

Об’єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйновані об’єкти)

81 — 100

Рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об’єкта

Маючи на руках результати обстеження, керівник установи отримає рекомендації щодо подальшої експлуатації пошкодженого майна та характеру відновлювальних робіт. Для цього комісія з обстеження складає перелік першочергових робіт із відновлення пошкодженого об’єкта залежно від їх обсягу та характеру. Лише після цього бухгалтер зможе визначити економічну сутність відновлювальних робіт та перейти до документального оформлення таких операцій.

Які документи слід оформити?

Підказки щодо документального оформлення будь-яких господарських операцій (у т. ч. й відновлювальних робіт) доцільно шукати в Методрекомендаціях № 681.

1 Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів, затверджені наказом Держказначейської служби від 29.04.2013 № 68.

Також у цьому питанні варто врахувати рекомендації щодо документального оформлення відновлювальних робіт, які навів Мінрегіон у своєму роз’ясненні2. І виглядають вони ось так.

2 Роз’яснення Мінрегіону «Щодо фіксації руйнувань для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану» від 27.04.2022.

У разі поточного ремонту

Якщо за результатами обстеження визначено, що пошкоджений об’єкт має незначні пошкодження, його може бути відновлено шляхом поточного ремонту. У такому разі першочергові роботи з відновлення відображають у дефектному акті. Форму останнього наведено в додатку 29 до Настанови3.

3 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Після цього необхідно скласти кошторис на виконання робіт з поточного ремонту. При цьому вартість поточного ремонту визначаємо на підставі обґрунтованих трудових і матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої за поточним рівнем цін. Разом із тим для визначення вартості таких робіт можна скористатися положеннями Настанови (у разі прийняття такого рішення).

У разі капітального ремонту

Якщо необхідний капітальний ремонт пошкодженого об’єкта, перелік документів буде таким:

— дефектний акт (визначають фізичні обсяги робіт);

— пояснювальна записка (зазначають умови виконання робіт);

— кошторисна документація (розробляють відповідно до Настанови).

При цьому рішення щодо обсягу проєктної документації (щодо можливості розроблення проєкту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації) приймає головний архітектор проєкту та/або головний інженер проєкту. Таке рішення погоджують із замовником, про що необхідно зазначити в завданні на проєктування.

Звісно, перелік документів, які доведеться скласти, може змінюватись залежно від виду робіт, їх складності та обсягу, способу виконання, а також порядку розрахунку з контрагентом. Крім того, бухгалтеру власноруч доведеться оформити низку документів, пов’язаних із передачею об’єкта для проведення ремонту та повернення після ремонту. Але про це дещо згодом.

Плануємо видатки: за рахунок яких джерел?

Наразі для бюджетних установ основним джерелом фінансування таких видатків є кошти резервного фонду держбюджету.

За рахунок коштів держбюджету розпорядники зможуть закуповувати будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, пошкоджених унаслідок збройної агресії РФ.

Наприклад, Кабміном було виділено кошти для Харківської області4 та м. Києва5 на такі цілі, як:

— проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів;

— ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт);

— капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель;

— поточний ремонт покриття покрівлі;

— ремонт конструкцій фасадів;

— ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг міст та інших населених пунктів;

— ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема систем теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;

— розбирання зруйнованих конструкцій;

— прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій);

— прибирання вулиць та прибудинкових територій.

4 Розпорядження КМУ «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області» від 26.04.2022 № 340-р.

5 Розпорядження КМУ «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві» від 31.05.2022 № 433-р.

Вочевидь, що зазначені видатки за своєю економічною сутністю мають як поточний, так і капітальний характер. А тому бухгалтеру для правильного їх планування в кошторисі доведеться застосовувати Інструкцію № 3336.

6 Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333.

Разом із тим планувати видатки на проведення робіт, пов’язаних із відновленням пошкодженого майна, бухгалтер має виходячи з категорії пошкоджень майна. Адже саме від цього залежить характер запланованих відновлювальних робіт (поточний, капітальний ремонт чи реконструкція) та застосування КЕКВ для кожного виду робіт. Натомість для класифікації ремонтних робіт і, зокрема, визначення виду ремонту (капітальний чи поточний) варто скористатися Переліком № 1507. У свою чергу, характерні риси робіт із реконструкції будівель визначено спеціальним документом — ДБН А.2.2-3-20148.

7 Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150.

8 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджені наказом Мінрегіону від 04.06.2014. № 163.

Закупівельні питання

В умовах воєнного стану замовники можуть провести закупівлю робіт, пов’язаних із відновленням пошкодженого майна, як на підставі Закону № 9229, так і за спрощеним механізмом, передбаченим постановою № 16910.

9 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

10 Постанова КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.

Якому документу віддати перевагу? У цій ситуації не існує універсального підходу для всіх закупівельних потреб замовників. 

Так, наприклад, замовник збирається провести закупівлю будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій.

Вочевидь, що таку закупівлю ви можете провести, керуючись постановою № 169. При цьому слід дотримуватися таких умов:

1) вносимо такі роботи та їх обсяг до переліку закупівель, які проводимо за постановою № 169;

2) не включаємо таку закупівлю до річного плану закупівель;

3) укладаємо договір про закупівлю відповідно до норм ЦКУ та ГКУ;

4) за результатами укладеного договору оприлюднюємо в електронній системі закупівель (далі — ЕСЗ) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ. Але ви можете зробити це відразу після проведення укладання договору, не чекаючи моменту припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Утім, не буде порушенням, якщо зробити це пізніше. Але майте на увазі: граничний строк для оприлюднення інформації — протягом 20 днів із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Інша річ, якщо замовник планує провести закупівлю робіт, пов’язаних із відновленням пошкодженого майна, строки виконання яких не обмежуються воєнним часом. У такому разі варто підійти до цієї справи досить відповідально та віддати перевагу Закону № 922.

Облікові питання

Звісно, бухгалтеру слід подбати про належне документальне оформлення та відображення в бухобліку відновлювальних робіт. Як це зробити правильно залежно від виду робіт, покажемо в таблиці нижче.

Роботи з відновлення: КЕКВ + документи + бухоблік

Вимоги

Види робіт

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Реконструкція

Застосування

КЕКВ

Видатки на придбання будівельних матеріалів, запчастин та комплектуючих проводимо за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». При цьому роботи оплачуємо також за КЕКВ 2240, але окремим платежем.

Якщо ж підрядна організація виконує ремонт із використанням власних будівельних матеріалів і їх вартість включено до загальної вартості робіт, тоді оплату слід здійснювати за КЕКВ 2240 однією сумою

За КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» проводимо видатки на:

— придбання будматеріалів та обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі;

— капремонт окремих вузлів та систем, які є складовою частиною будівлі;

— виготовлення проєктно-кошторисної документації на капремонт та виконання супровідних робіт, які є складовою частиною загальної вартості таких робіт

За КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» проводимо видатки на:

— придбання будматеріалів та обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі;

— виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію та виконання супровідних робіт, які є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт

Документальне оформлення

Власними силами

У разі виконання ремонту власними силами установи, видачу будматеріалів зі складу слід оформляти накладною.

Вартість будматеріалів, використаних під час ремонту, списуємо на підставі Акта списання запасів

Із залученням підрядника

Передачу будматеріалів підряднику оформляємо Актом приймання-передачі. Списання будматеріалів, використаних підрядником, здійснюємо на підставі таких документів, як:

1) Звіт про використання будівельних матеріалів замовника;

2) Акт приймання-передачі залишку невикористаних матеріалів (за наявності);

3) Акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (форма № КБ-3)

Передачу об’єкта ОЗ для проведення ремонту (поточного та капітального) та реконструкції підрядником оформлюємо Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ. Такий Акт є підставою для припинення нарахування амортизації в разі проведення реконструкції пошкодженого об’єкта.

Після завершення ремонту та реконструкції складаємо Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ. На підставі останнього буде внесено записи про капремонт та реконструкцію відповідного об’єкта ОЗ до Інвентарної картки обліку об’єкта ОЗ.

Увага! Після завершення ремонту (реконструкції) можуть бути вилучені деталі, матеріали, придатні для подальшого використання. У такому разі вони підлягають оприбуткуванню на відповідні рахунки обліку запасів. У свою чергу, непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторсировина (металобрухт тощо). Інформацію про них обов’язково слід зазначити в Акті приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ.

Зміни в характеристиці об’єкта ОЗ, пов’язані з його реконструкцією, вносимо до відповідного розділу акта, Інвентарної картки обліку об’єкта ОЗ, технічної документації об’єкта ОЗ тощо

Відображення

на рахунках

бухобліку

Усі витрати на проведення ремонту ОЗ (поточного та капітального) визнаємо витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Тобто незалежно від суми та виду ремонту (капітальний чи поточний) такі витрати не збільшують первісну вартість відремонтованого об’єкта.

У бухобліку суми витрат на ремонт відображаємо за дебетом субрахунку 8013 (8113)

Витрати на реконструкцію ОЗ збільшують первісну вартість таких об’єктів. Із початку і до закінчення робіт такі витрати визнають незавершеними капітальними інвестиціями. Інформацію про них накопичуємо за дебетом субрахунку 1311. А після введення об’єкта ОЗ в експлуатацію показуємо збільшення за субрахунком 1013

Приклад 1. У червні 2022 року бюджетною установою проведено роботи з відновлення будівлі, пошкодженої в результаті бойових дій на території громади, а саме:

— ремонт і заміна віконних та дверних прорізів;

— капітальний ремонт покрівлі;

— відновлення фасаду.

Видатки заплановано і проведено за КЕКВ 3132 за рахунок коштів, виділених із резервного фонду держбюджету.

Вартість договору з підрядною організацією становить 195000 грн. Згідно з договором передбачено попередню оплату в розмірі 30 %. Остаточний розрахунок із підрядником здійснено після підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на проведення капітального ремонту будівлі

2313

7011

195000

2

2

Перераховано аванс підрядній організації згідно з договором

2113

2313

58500

4

3

Виконано роботи з капітального ремонту підрядною організацією

8013

6211

195000

6

4

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму сплаченого авансу

6211

2113

58500

4, 6

5

Проведено остаточний розрахунок із підрядником

6211

2313

136500

2, 6

Приклад 2. Відповідно до звіту про обстеження майна, пошкодженого в результаті бойових дій на території громади, будівля міської ради потребує реконструкції.

На замовлення установи проєктна організація виготовила проєктно-кошторисну документацію. Згідно з умовами договору вартість цих робіт становить 180 тис. грн.

Видатки заплановано і проведено за КЕКВ 3142 за рахунок коштів, виділених із резервного фонду держбюджету.

Безпосередньо для виконання робіт із реконструкції укладено окремий договір із підрядною організацією на суму 950 тис. грн. Умовами договору передбачено попередню оплату в розмірі 30 % .

Остаточний розрахунок підрядником здійснено після підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Отримано фінансування на реконструкцію будівлі (180 тис. грн + 950 тис. грн)

2313

5411

1130000

2

2

Виконано роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації

1311

6211

180000

6

3

Перераховано кошти проєктній організації

6211

2313

180000

2, 6

4

Сплачено аванс підрядній організації

2113

2313

270000

2, 4

5

Виконано роботи з реконструкції будівлі

1311

6211

950000

6

6

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму сплаченого авансу

6211

2113

285000

2, 6

7

Проведено остаточні розрахунки з підрядником

6211

2313

665000

2, 6

8

Збільшено первісну вартість будівлі на вартість робіт із реконструкції

1013

1311

1130000

17

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

1130000

17

107 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X