Головна » Російська агресія » Як правильно оформити бюджетній установі передачу та списання пального для потреб військових?
Облік у бюджетних установах Російська агресія

Як правильно оформити бюджетній установі передачу та списання пального для потреб військових?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Повноваження ОМС у сфері оборони

Підготовка держави (у т. ч. органів державної влади, ОМС) до оборони в особливий період розпочинається ще в мирний час. Зокрема, виконавчі органи відповідних ОМС у галузі оборонної роботи забезпечують:

— організацію та здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, теробороною та цивільним захистом, на відповідній території (абз. 6 ст. 15 Закону № 19321п. 3 ст. 36 Закону № 2802);

1 Закон України «Про оборону України» від 06.12.91 № 1932-ХІІ.

2 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР.

— вирішення питань щодо надання частинам, установам, навчальним закладам ЗСУ та іншим військовим формуванням службових приміщень, жилої площі, інших об’єктів, а також надання комунально-побутових та інших послуг (абз. 10 ст. 15 Закону № 1932п. 4 ст. 36 Закону № 280).

Наразі ж в умовах воєнного стану ОМС здійснюють й інші, додаткові заходи з підтримки військових формувань та підрозділів територіальної оборони. Зокрема, йдеться про забезпечення військових пально-мастильними матеріалами (далі — ПММ) для виконання воєнного обов’язку. Та передусім для реалізації заходів у сфері оборони має бути розроблено відповідну програму або внесено зміни до вже існуючої. Звісно, для фінансування цих заходів необхідно знайти відповідні джерела. Далі про це детальніше.

Фінансування

Затвердження програми. Крім програм соціально-економічного та культурного розвитку, ОМС можуть затверджувати цільові програми з інших питань місцевого самоврядування (п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону № 280). Саме до останніх можна віднести і програми з підтримки підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору тощо.

Фінансування заходів цих програм сільські, селищні та міські ради забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів. Це випливає з п. 2 ч. 2 ст. 14 Закону № 17023.

3 Закон України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 № 1702-ІХ.

Планування видатків. Для реалізації передбачених місцевою цільовою програмою заходів територіальної оборони та підтримки військових формувань ОМС повинні затвердити відповідні бюджетні програми. Останні визначають сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдання та очікуваний результат від їх виконання.

При цьому видатки на здійснення заходів з організації та діяльності територіальної оборони слід планувати за КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Закономірно постає запитання: звідки взяти кошти для фінансування цих заходів? Передусім варто розглянути можливість перерозподілу видатків шляхом зменшення асигнувань за тими програмами, виконання яких призупинено або не має критично важливого значення в умовах воєнного стану. Звісно, у такому разі необхідно внести зміни до місцевого бюджету.

Ще один варіант фінансування зазначених заходів — використання коштів резервного фонду місцевого бюджету. Адже видатки за такими програмами не мають постійного характеру та не могли бути заплановані при складанні проєктів місцевих бюджетів. Саме для здійснення таких непередбачених видатків і формується резервний фонд місцевого бюджету (п. 2 Порядку № 4154).

4 Порядок використання коштів резервного фонду бюджету, затверджений постановою КМУ від 29.03.2002 № 415.

УВАГА!

До припинення (скасування) воєнного стану загальна процедура виділення та використання резервних коштів бюджету, визначена Порядком № 415, не діє

Наразі працюємо за спрощеною схемою. Так, в умовах воєнного стану для виділення та використання коштів з резервного фонду місцевого бюджету достатньо рішення виконкому відповідної ради. Також таке рішення може прийняти відповідна місцева держадміністрація або військова адміністрація (абз. 1 п.п. 1 п. 2 Тимчасового порядку № 1755).

5 Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 01.03.2022 № 175.

Непередбачувані заходи для підтримки військових формувань та тероборони за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету плануємо і проводимо за КПКВК 8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету».

Докладно про здійснення бюджетного процесу в умовах воєнного стану (у т. ч. про внесення змін до місцевого бюджету, перерозподіл видатків, міжбюджетні трансферти тощо) читайте в матеріалі «Бюджетний процес під час війни» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 13).

Передача пального за рішенням

Подекуди поділитися пальним із підрозділами тероборони готові бюджетні установи. Поготів, якщо експлуатація службового автотранспорту в умовах воєнного стану неможлива, закуплені ПММ (у т. ч. талони) можна і треба передавати для потреб оборони. Здійснюється така операція на безоплатній основі. Підставою для цього буде рішення відповідного ОМС (виконавчого органу, військової адміністрації).

Можливість безоплатної передачі комунального майна для потреб держави випливає з норми п. 30. ч. 1 ст. 26 Закону № 280. Так, саме до виключної компетенції місцевих рад належить прийняття рішення щодо відчуження комунального майна.

Також безоплатна передача ПММ (у т. ч. талонів) в умовах воєнного стану може відбуватися за ініціативою військового командування (ч. 1, 2 ст. 6 Закону № 47656).

6 Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 № 4765-VI.

Документальне оформлення

Насамперед командир військового формування чи підрозділу тероборони має звернутися до виконавця програми (місцевої ради, виконкому тощо) з обґрунтуванням та визначенням потреби в пальному. Таке звернення може бути оформлено у вигляді листа. Далі на підставі листа-звернення відповідний ОМС (інший виконавець програми) проводить закупівлю ПММ.

Приймання-передача пального проводиться комісією, створеною за розпорядженням сільського, селищного, сільського голови, з однієї сторони та командиром військового формування — з другої сторони.

За фактом передачі пального (у т. ч. талонів) має бути складено Акт приймання-передачі (довільної форми) у двох примірниках. Саме цей акт і буде підставою для списання переданого пального (у т. ч. талонів) з балансу ОМС (виконкому).

Після передачі пального його використання контролюють представники відповідних військових формувань. І саме вони здійснюють фактичне списання ПММ з урахуванням установлених норм витрат. Підставою будуть подорожні листи, чеки РРО тощо.

Бухоблік

Зверніть увагу: ПММ, придбані для потреб оборони на виконання відповідної цільової програми, доцільно оприбутковувати на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Натомість пальне, раніше придбане для потреб відповідних бюджетних установ, але яке планується передати військовим формуванням, підрозділам тероборони, переносити з субрахунку 1514 на субрахунок 1815 не потрібно.

Безпосередньо списання переданого пального показуємо за субрахунком 8511 «Витрати за необмінними операціями». Саме таким чином слід відображати господарські операції, які не передбачають передачі активів в обмін на отриманий дохід або актив, а лише виконання певних умов (абз. 6 п. 4 розд. І НП(С)БО 1247).

7 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629.

Приклад 1. У березні 2022 року на виконання програми з підтримки підрозділів тероборони міста виконком міської ради закупив та передав для потреб територіальної оборони дизельне паливо (талони). Передачу ПММ оформлено Актом приймання-передачі довільної форми. На підставі акта з балансу виконкому списано 400 л дизельного палива на загальну суму 15000 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Придбання пального

1

Отримано асигнування для придбання пального для потреб тероборони

2313

7011

15000

2

2

Отримано пальне (талони) від постачальника

1815

6211

15000

6

Списання переданого пального

1

Списано пальне, передане для потреб тероборони

8511

1815

15000

13

Приклад 2. У січні 2022 року для перевезення учнів шкільним автобусом школа придбала талони на дизпаливо (300 л) на суму 10000 грн.

У березні 2022 року у зв’язку із введення військового стану селищна рада прийняла рішення про безоплатну передачу пального (талонів) з балансу школи для потреб територіальної оборони (підстава — в умовах воєнного стану шкільний автобус не використовується). Передачу оформлено Актом приймання-передачі довільної форми. На підставі акта з балансу школи списано 300 л дизпалива на загальну суму 10000 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Придбання пального (січень 2022 року)

1

Отримано асигнування для придбання пального для перевезення учнів шкільним автобусом

2313

7011

10000

2

2

Отримано пальне (талони) від постачальника

1514

6211

10000

6

Списання переданого пального (березень 2022 року)

1

Списано пальне, передане на безоплатній основі

8511

1514

10000

13


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X