Головна » Для відпочинку » Це цікаво » Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки (ДСНС)
Консультації Це цікаво

Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки (ДСНС)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Орган державного нагляду (ДСНС) здійснює видачу наказу (рішення, розпорядження) про проведення перевірки, який має містити:
▪️ найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання;
▪️ місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання й адресу розташування об’єкта перевірки;
▪️ предмет перевірки;
▪️ дату початку та дату закінчення перевірки;
▪️ посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснюватиме перевірку.

 На підставі такого наказу (рішення або розпорядження) оформлюють посвідчення (направлення) на проведення перевірки, яке має бути підписане керівником чи його заступником ДСНС України (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) та засвідчене печаткою.

В свою чергу, у посвідченні на проведення перевірки має зазначатися така інформація:

  1.  найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального органу, що здійснює перевірку;
  2. тип перевірки (планова або позапланова);
  3. найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по
  4. батькові фізичної особи — підприємця, щодо якого (якої) здійснюють перевірку;
  5.  місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу й адресу розташування об’єкта перевірки, щодо якого здійснюють перевірку;
  6. номер і дату наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно до якого здійснюють перевірку;
  7.  дату початку та дату закінчення перевірки;
  8.  посадових осіб ДСНС України або її територіального органу, які здійснюватимуть перевірку, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен і по батькові;
  9.  предмет і підставу для здійснення перевірки;
  10. інформацію про здійснення попередньої перевірки (тип і строк її здійснення).

Далі під час планової або позапланової перевірки інспектор зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку та власне службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу ДСНС України.

‼️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення перевірки.
Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС України або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не пред’явили вказані вище документи.
Варто пам’ятати, що недопущення інспекторів до проведення перевірки за інших підстав, ніж це передбачено в наказі, може підпадати під створення перешкод для діяльності, що є адміністративним правопорушенням.

Шілд-Фаєр

Поділіться з друзями - підтримайте проект
X