Головна » Бухгалтеру » Консультації » Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки ДСНС
Консультації

Алгоритм проведення планової/позапланової перевірки ДСНС

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Орган державного нагляду (ДСНС) здійснює видачу наказу (рішення, розпорядження) про проведення перевірки, який має містити:
▪️ найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання;
▪️ місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання й адресу розташування об’єкта перевірки;
▪️ предмет перевірки;
▪️ дату початку та дату закінчення перевірки;
▪️ посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснюватиме перевірку.

На підставі такого наказу (рішення або розпорядження) оформлюють посвідчення (направлення) на проведення перевірки, яке має бути підписане керівником чи його заступником ДСНС України (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) та засвідчене печаткою.

В свою чергу, у посвідченні на проведення перевірки має зазначатися така інформація:

 • найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального органу, що здійснює перевірку;
   тип перевірки (планова або позапланова);
 • найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо якого (якої) здійснюють перевірку;
 •  місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу й адресу розташування об’єкта перевірки, щодо якого здійснюють перевірку;
 •  номер і дату наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно до якого здійснюють перевірку;
  дату початку та дату закінчення перевірки;
 •  посадових осіб ДСНС України або її територіального органу, які здійснюватимуть перевірку, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен і по батькові;
 •  предмет і підставу для здійснення перевірки;
 •  інформацію про здійснення попередньої перевірки (тип і строк її здійснення).

Далі під час планової або позапланової перевірки інспектор зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку та власне службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу ДСНС України.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення перевірки.
Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС України або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не пред’явили вказані вище документи.
Варто пам’ятати, що недопущення інспекторів до проведення перевірки за інших підстав, ніж це передбачено в наказі, може підпадати під створення перешкод для діяльності, що є адміністративним правопорушенням.

Це невелика частина цієї об’ємної теми, тому її продовження ми опублікуємо в наступному пості, де ми розповімо Вам про організаційно-розпорядчі документи, які потрібно мати на об’єкті під час проходження перевірки, що має зазначатись в акті та про те, що відбувається коли суб’єкт господарювання відмовляється підписувати акт.

 

 

 

Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС має внести відповідний запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю), при його наявності. Проте ця вимога не обов’язкова і виконується на розсуд суб’єкта господарювання.

 ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ІНСПЕКТОРИ?

Під час перевірки пожежної та техногенної безпеки інспекторів цікавить наявність на підприємстві організаційно-розпорядчих документів, а саме:
▪️ зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
▪️ наказ/розпорядження про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку;
▪️ наказ (інструкцію тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті;
▪️ наказ про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки;
▪️ документація щодо проведення протипожежних інструктажів працівників та навчання працівників і посадовців суб’єкта;
▪️ інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових);
▪️ плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі;
▪️ інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення швидкої евакуації людей;

ЩО ЦЕ ЗА ДОКУМЕНТИ? ДЛЯ ЯКИХ ОБ’ЄКТІВ ВОНИ ПОТРІБНІ?

 1.  Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – цей документ потрібен не всім суб’єктам господарювання, без неї можуть провадити діяльність орендарі нерухомості, якщо декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником цього об’єкта нерухомості. Також декларацію не подають на використання торговельних місць, кіосків і контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду, а також на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймають в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
 2. Наказ/розпорядження про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку – у такому наказі визначають обов’язки посадовців щодо забезпечення пожежної безпеки, призначають відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Водночас такі обов’язки потрібно продублювати в посадових інструкціях обраних осіб.
 3. Наказ (інструкцію тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті – тут прописують порядок утримання шляхів евакуації, визначають спеціальні місця для куріння, порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, дії в разі виникнення пожежі тощо.
 4.  Наказ про затвердження інструкції про заходи пожежної безпеки – інструкцію розробляють і затверджують для кожного приміщення об’єкта. Тут зазначають категорію приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки для виробничих приміщень та складів, заходи пожежної безпеки під час роботи на технологічних установках і апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку тощо.
 5. Документація щодо проведення протипожежних інструктажів працівників та навчання працівників і посадовців суб’єкта. Наприклад:
  — положення про проведення протипожежних інструктажів на підприємстві;
  — програми протипожежних інструктажів;
  — журнал реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки тощо.

 6.  Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) В інструкції має бути зазначено: обов’язки працівників охорони щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень; порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту; посадових осіб об’єкта, яких працівники охорони повинні викликати в нічний час у разі пожежі.
 7.  Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, які мають бути розроблені та вивішені, якщо суб’єкт господарювання належить до об’єктів із масовим перебуванням людей. Таке правило поширюється на об’єкти із постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб та на об’єкти, які мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках і спорудах (окрім житлових будинків), котрі мають два поверхи та більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових — більше 50 осіб.
 8.  Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення швидкої евакуації людей. Наявність документів обумовлена тим, що на об’єкті постійно або тимчасово перебуває 100 і більше осіб або є хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними закладами, закладами охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку й інвалідів, санаторіями та закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками та спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами й іншими аналогічними за призначенням об’єктами з масовим перебуванням людей
  Щодо форми подачі організаційно-розпорядчих документів під час перевірки пожежної та техногенної безпеки суб’єкта господарської діяльності вимоги не встановлені. Зазвичай накази, інструкції, положення, журнали тощо мають бути надруковані та затверджені.

Під час перевірки мають бути присутніми відповідальні особи, які і надають для розгляду ці документи.
Необхідність щодо виносу документів за межі суб’єкта господарської відсутня.

Це лише орієнтовний перелік організаційно-розпорядчих документів, а для уникнення пожежі та її наслідків (пошкодження та знищення майна, завдання шкоди здоров’ю і життю людей) потрібно вживати реальні протипожежні заходи.

Шілд-Фаєр

167 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X