Glossary Category:
Архив Tooltips - Сторінка 2 з 3 - Б24
Головна » Tooltips » Сторінка 2
Glossary Category:

КМУ

Кабінет Міністрів України –  вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом...

КПД

Коэффициент полезного действия

КЦЗУ

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних...

МАС

МАС – мінімальна академічна степендія.  Призначається студентам, які в межах ліміту стипендіатів, згідно з рейтингом займають вищі позиції; та студентам...

МНДГ

МНДГ – мінімальний неоподаткований дохід громадян, складає 17,00 грн

МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Національний банк України

 Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого...

НЗ

навчальний заклад

ОМС

Органи Місцевого Самоврядування

ОТГ

Об’єднана територіальна громада (ОТГ, об’єднана громада) — адміністративно-територіальна одиниця в Україні, утворена відповідно до Закону України...

Платежный календарь

Основной оперативный финансовый план организации или план денежного оборота. В процессе его составления все денежные расходы подкрепляются реальными...

Позики

Позика — передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику — таку ж суму грошових коштів...

ПТНЗ

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади

РРО

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації...

СЕП

СЕП – Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу...

Субвенція

Субвенція (від лат. subvenio «приходжу на допомогу») — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної...

Наша розсилка