Головна » Бухгалтеру » Консультації » Хто та яким чином подає до контролюючого органу довідку за формою 1-ЦСО у разі опломбування, переопломбування та/або розпломбування РРО?
Консультації

Хто та яким чином подає до контролюючого органу довідку за формою 1-ЦСО у разі опломбування, переопломбування та/або розпломбування РРО?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Відповідно до п. 1 розд. II Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 введення РРО та зовнішніх модемів в експлуатацію, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються центрами сервісного обслуговування  виключно на підставі договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, укладених із суб’єктами господарювання.

     ЦСО зобов’язаний, провадити свою діяльність відповідно до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 із змінами та доповненнями (п. 18 розд. II Порядку).

     Пунктом 3 розд. II Порядку передбачено, що опломбування РРО здійснюється ЦСО. Разом з тим, опломбування РРО може здійснюватись посадовою особою контролюючого органу при проведенні ним перевірки на відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника.

     При цьому, якщо опломбування здійснено посадовою особою контролюючого органу, суб’єкт господарювання повинен забезпечити переопломбування РРО в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника) (п. 15 розд. ІІ Порядку).

     Згідно з п. 6 розд. II Порядку роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДПС.

     Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий надається суб’єкту господарювання, третій разом з довідкою про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ЦСО (далі – довідка про опломбування за ф. № 1-ЦСО) (додаток 2 до Порядку) надсилається засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

     Відповідно до п. 7 розд. II Порядку після опломбування ЦСО видає (або додає) суб’єкту господарювання довідку про опломбування за ф. № 1-ЦСО.

     Довідка про опломбування за ф. № 1-ЦСО складається у трьох примірниках, один з яких, зі встановленими в правому верхньому куті корінцями засобів контролю, зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб’єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

     У довідці про опломбування за ф. № 1-ЦСО зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб’єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

     У всіх випадках, передбачених Порядком, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування за ф. № 1-ЦСО.

     У разі перереєстрації та наступного переопломбування РРО примірник довідки про опломбування за ф. № 1-ЦСО ЦСО повинен направити до контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня з дня переопломбування.

     Згідно з абзацом другим п. 12 глави 2 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями, примірники довідки про опломбування за ф. № 1-ЦСО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до контролюючого органу у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа (перша квитанція).

     Пунктом 8 розд. II Порядку визначено, що у разі виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника ЦСО видає довідку про опломбування за ф. № 1-ЦСО із зазначенням причини відмови в опломбуванні.

     Така довідка складається у трьох примірниках, перший з яких надається суб’єкту господарювання, другий направляється ЦСО до контролюючого органу, яким зареєстровано РРО, третій залишається в ЦСО.

     Розпломбування РРО та вилучення довідки про опломбування за ф. № 1-ЦСО здійснюються ЦСО, з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО, у випадках встановлених п. 9 розд. II Порядку (п. 9 розд. II Порядку).

ЗІР 109.06

48 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X