Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази ДФС » Наказ ДПС від 15.09.2020  № 499 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників
Накази ДФС

Наказ ДПС від 15.09.2020  № 499 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2020  № 499

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників та форми висновку доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки

З метою організації роботи територіальних органів ДПС щодо проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників, скорочення кількості фізичних осіб, які перебувають на обліку в контролюючих органах, прискорення процедури припинення фізичних осіб, враховуючи статті 20, 75, 78, 79 Податкового кодексу України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

Методичні рекомендації щодо організації роботи комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників (далі – Методичні рекомендації);

Форму висновку доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки (далі – форма висновку).

  1. Керівникам головних управлінь ДПС в областях та м. Києві забезпечити використання Методичних рекомендацій та форми висновку під час організації роботи структурних підрозділів у зв’язку з припиненням фізичних осіб.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови ДПС Рубан Наталію.

Голова

О. Любченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
15.09.2020  № 499

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації роботи комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників

  1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації роботи комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників (далі – Методичні рекомендації) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами) (далі – Кодекс), Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (із змінами), Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (із змінами) (далі – Закон № 2464), Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330 (із змінами) (далі – Порядок № 1162), Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (із змінами) (далі – Порядок № 1588), Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків – фізичними особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.03.2013 № 395, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2013 за № 607/23139 (із змінами) (далі – Порядок № 395), інших законодавчих та нормативно-правових актів.

1.2. Методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення застосування головними управліннями ДПС в областях та м. Києві (далі – органи ДПС) ідентичного підходу під час організації роботи у зв’язку з припиненням фізичних осіб, розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб, скорочення кількості фізичних осіб, які перебувають на обліку в органах ДПС в різних облікових станах припинення, прискорення процедури припинення фізичних осіб.

1.3. У Методичних рекомендаціях терміни “фізична особа”, “фізична особа – платник податків”, “платник податків” та “платник” вживаються у значенні – фізична особа, яка була взята на облік або зареєстрована в органах ДПС як фізична особа – підприємець або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, припинила таку діяльність відповідно до вимог законодавства та підлягає зняттю з обліку як платник податків та як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

  1. Правові підстави зняття з обліку в органах ДПС фізичних осіб, які здійснювали підприємницьку або незалежну професійну діяльність, та проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників

2.1. Зняття з обліку фізичної особи, яка здійснювала підприємницьку або незалежну професійну діяльність, в органі ДПС проводиться у порядку, встановленому п. 65.10 ст. 65 та ст. 67 Кодексу, ст. 5 Закону № 2464, розділами IV-V Порядку № 1162 та розділом XI Порядку № 1588.

Відповідно до пп. 1 п. 11.18 розділу XI Порядку № 1588 підставою для зняття фізичної особи – підприємця з обліку у відповідному органі ДПС є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки. Згідно з пп. 2 п. 11.18 розділу XI Порядку № 1588 фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до органу ДПС за основним місцем обліку заяв за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП.

2.2. Згідно з п. 8 розділу IV Порядку № 1162 процедури зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб – підприємців в органі ДПС розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток платника. До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску. Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників. Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску (фізичної особи – підприємця) передаються до державного реєстратора.

2.3. У разі прийняття фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, рішення про припинення такої діяльності, платники єдиного внеску зобов’язані у десятиденний строк з дня прийняття рішення подати до органу ДПС заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ згідно з додатком 5 до Порядку № 1162 та відомості (витяг) з відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу (п. 1 розділу V Порядку № 1162).

Орган ДПС після отримання заяви за формою № 7-ЄСВ, проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску (п. 3 розділу V Порядку № 1162).

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску орган ДПС знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку (п. 5 розділу V Порядку № 1162).

2.4. За наявності підстав, орган ДПС може призначити та провести документальну перевірку фізичної особи – платника податків, зокрема, відповідно до пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Кодексу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або подання заяви про зняття з обліку платника податків. Крім того, відповідно до вимог абзацу першого п. 78.2 ст. 78 Кодексу обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Кодексом, зокрема не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків.

Строки давності щодо визначення сум грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, передбачено ст. 102 Кодексу. Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску, відповідно до частини шістнадцятої статті 25 Закону № 2464, не застосовуються.

2.5. Умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення перевірок, строки їх проведення, порядок надання платниками податків документів, а також оформлення результатів таких перевірок регламентовано главою 8 Кодексу. Оформлення результатів документальних перевірок здійснюється відповідно до вимог Порядку № 395.

  1. Організація роботи комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників

3.1. З метою належної організації взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС під час зняття з обліку фізичних осіб – підприємців або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, утворюється комісія з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників (далі – Комісія).

3.2. Розпорядчим документом керівники органів ДПС визначають:

голову та склад Комісії;

підрозділ, відповідальний за складання висновку доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки, його передачу для розгляду на засіданні Комісії (далі – відповідальний підрозділ).

3.3. До складу Комісії входять представники підрозділів, які здійснюють функції адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, податкового аудиту фізичних осіб, а також підрозділів по роботі з податковим боргом, правової роботи.

3.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться не рідше одного разу на місяць.

За результатами засідання Комісії приймається рішення щодо доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників та виконання подальших визначених законодавством процедур щодо зняття платника з обліку в органах ДПС.

3.5. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписують голова Комісії та члени Комісії.

Протокол надсилається відповідальним підрозділом системою електронного документообігу до підрозділів, які здійснюють функції з адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, податкового аудиту фізичних осіб, та підрозділів по роботі з податковим боргом, правової роботи.

3.6. Висновок доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки (далі – Висновок) складається за формою, затвердженою цим наказом, підписується працівником та керівником відповідального структурного підрозділу, визначеного розпорядчим документом органу ДПС відповідно до пункту 3.2 Методичних рекомендацій.

3.7. Складання Висновку та його передача для розгляду на засіданні Комісії здійснюється лише у разі відповідності інформації про платника наступним вимогам:

1) подання платником до податкових органів звітності із зазначенням нульових показників;

2) відсутність в інформаційних базах даних органів ДПС інформації про:

отримання платником доходів від здійснення господарської діяльності від податкових агентів;

отримання інших видів доходів від податкових агентів (або наявність інформації про отримання доходів, які не оподатковуються, або належні суми податку, утримані податковим агентом);

відкриті розрахункові рахунки, наявні у перевіряємому періоді;

використання праці найманих працівників, нарахування (виплату) заробітної плати найманим працівникам, нарахування (виплату) фізичним особам винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами;

податковий борг, заборгованість (недоїмку) зі сплати єдиного внеску, іншу заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС;

розстрочені, відстрочені, реструктуровані суми платежів, оскарження в адміністративному або судовому порядку, відкриті виконавчі провадження.

3.8. Винесення на розгляд Комісії питань щодо недоцільності проведення перевірки платників єдиного внеску, зареєстрованих до 01.10.2013, можливе лише за умови отримання інформації щодо історії адміністрування єдиного внеску за період з 01.01.2011 по 01.10.2013 від органів Пенсійного фонду України.

3.9. Результати прийнятого Комісією рішення вносяться відповідальним підрозділом до обхідних листів в ІТС “Податковий блок” для виконання надалі структурними підрозділами у межах компетенції визначених законодавством процедур щодо зняття платника з обліку в органах ДПС.

Директор Департаменту
податкового аудиту

І. Удачина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
15.09.2020  № 499

     

Форма

ВИСНОВОК
доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки

_____________ № ____________
             (дата)

_____________
(місце складання)

  1. Загальні положення

1.1. Прізвище, ім’я та по батькові платника податків – фізичної особи

 

1.2. РНОКПП (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

 

1.3. Стан платника податків

 

1.4. Орган ДПС за основним місцем обліку

 

1.5. Дата державної реєстрації

 

1.6. Номер державної реєстрації

 

1.7. Відомості про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (дата та номер внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб – підприємців);
Відомості про надходження від фізичної особи – платника податків заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків (Форма № 8-ОПП) та про зняття з обліку платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Форма № 7-ЄСВ) (для фізичних осіб, які провадили незалежну професійну діяльність)

 

1.8. Податкова адреса платника податків

 

1.9. Організаційно-правова форма

 

1.10. Основний вид діяльності

 

1.11. Відомості про реєстрацію платником ПДВ

 

1.12. Відомості про реєстрацію платником єдиного податку

 
  1. Доперевірочним аналізом встановлено

2.1. Інформація про подання річних податкових декларацій про майновий стан і доходи (податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи – підприємця).

Звітний (податковий) період (рік)

Граничний термін подання

Дата подання

Реєстраційний номер

Примітка

         

2.2. Інформація про подання звітності про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Звітний період

Граничний термін подання

Дата подання

Реєстраційний номер

Примітка

         

2.3. Згідно з відомостями інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платник податків протягом періоду з _____ по _____ не отримував від податкових агентів доходів від здійснення господарської діяльності, інших видів доходів.*

__________
* У разі отримання платником податків доходів, які не оподатковуються, або належні суми податку утримані податковим агентом, зазначається відповідна інформація.

2.4. Інформація про наявність у перевіряємому періоді відкритих розрахункових рахунків згідно з відомостями інформаційних баз даних органів ДПС відсутня.

2.5. Інформація про використання праці найманих працівників, нарахування (виплату) заробітної плати найманим працівникам, нарахування (виплату) фізичним особам винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами згідно з відомостями інформаційних баз даних органів ДПС відсутня.

2.6. Згідно з даними інтегрованих карток платника податковий борг, заборгованість (недоїмка) зі сплати єдиного внеску, інша заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, станом на _______ відсутні.

2.7. Інформація про розстрочені, відстрочені, реструктуровані суми платежів, оскарження в адміністративному або судовому порядку, відкриті виконавчі провадження, відсутня.

2.8. Доперевірочним аналізом також встановлено _____________________.

III. Висновок

За результатами доперевірочного аналізу пропонується винесення питання щодо недоцільності проведення документальної перевірки та виконання подальших визначених законодавством процедур щодо зняття платника з обліку в органах ДПС на розгляд комісії з питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників.

________________________________
(посада працівника відповідального підрозділу,
який склав висновок доперевірочного аналізу
щодо недоцільності проведення перевірки)

____________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

________________________________
(посада керівника відповідального підрозділу)

____________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

Директор Департаменту
податкового аудиту

І. Удачина

       

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка