Головна » Бухгалтеру » Консультації » Оприбуткування готівкової іноземної валюти
Консультації

Оприбуткування готівкової іноземної валюти

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів (п. 11 розділуІІ Положення № 148).

Установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надход­ження і видачу готівки в національній валюті (п. 39 розділу IV цього Положення).

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями (п. 33 розділу ІІІ зазначеного Положення).

Водночас на сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти до каси не передбачено.

Слід зауважити, що установа/підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язана розробити та затвердити внут­рішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і її відокремлених підрозділів. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України (п. 12 розділу II Положення № 148).

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо (частини перша та третя ст. 9 Закону про бухоблік).

Для перерахунку іноземної валюти в гривню необхідно застосовувати офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Нацбанком на дату оприбуткування коштів у касу.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог ПБО 21, п. 4 якого встановлено, що валюта звітності — це грошова одиниця України, а валютний курс — це установлений Нацбанком курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту (ст. 5 Закону про бухоблік).

Отже, при отриманні готівкової іноземної валюти до каси суб’єкта господарювання необхідно виписати прибутковий касовий ордер, відривна квитанція якого передається особі, що вносить валюту. Такий прибутковий касовий ордер потрібно зареєструвати в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Водночас дані про отриману готівкову іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, зазначені в прибутковому касовому ордері, необхідно відобразити в касовій книзі. При цьому касова книга та журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ведуться за кожною іноземною валютою окремо.

Вісник ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X