Головна » Бухгалтеру » Консультації » Отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв
Консультації

Отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Для отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (для малих виробництв виноробної продукції) суб’єкт господарювання повинен подати заяву до ДПС (м. Київ, Львівська пл., 8) на отримання відповідної ліцензії.

Разом із заявою подаються такі документи (завірені нотаріально, або органом, який їх видав):

 1.   копії засновницьких документів;
 2.  копія зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства;
 3.  документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію у розмірі 780 грн;
 4.  договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);
 5.  документи, що підтверджують право користування відокремленими нежитловими приміщеннями (цехами, підвалами, ангарами), призначеними для здійснення господарської діяльності, що належать суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України та обладнанням для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;
 6.  інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД на продукцію, яку планується виробляти.

Термін розгляду документів – не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви із документами.

Звертаємо увагу на поширені помилки у документах, які подаються на отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв:

 1.  відсутня інформація щодо кодів УКТ ЗЕД на виноматеріали та вина;
 2.  декларація  заповнена не повністю;
 3.  інформація, зазначена у декларації суперечить даним, зазначеним у інших документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії;
 4.  відсутні відомості про реєстрацію декларації;
 5.  згідно з даними податкового обліку та реєстрів суб’єкти господарювання зареєстровані в якості платника єдиного податку першої ‑ третьої груп.

Термін розгляду документів

Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви із документами

Довідково.

1. Зазначені документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.

Правила засвідчення копій документів, визначені Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 7.04.2003 №55, Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.06.2015 №1000/5, інструкції з діловодства в окремих органах державної влади (місцевого самоврядування) та інші нормативно-правові акти.

Серед іншого відповідно до п.8 розд.10 зазначених правил копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Копії документів, які складені двома та більше сторонами (суб’єктами господарювання) посвідчуються всіма сторонами.

2. Малі виробництва виноробної продукції – суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об’ємі, що не перевищує 10000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва (абзац сорок дев’ятий статті 1 Закону України від 19.12.1995 № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481);

3. Малі виробництва виноробної продукції здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва (частина двадцята статті 2 Закону № 481);

4. Використання спирту при виробництві суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) малих виробництв виноробної продукції заборонено (частина перша статті 12 Закону № 481).

 За матеріалами ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X