Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » ПОРЯДОК № 6 (зарахування у рахунок майбутніх платежів ЄСВ або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів)
Накази МінФіну

ПОРЯДОК № 6 (зарахування у рахунок майбутніх платежів ЄСВ або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2016  № 6

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2016 р.
за № 193/28323

Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (далі – Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України:

від 09 вересня 2013 року № 450 «Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за № 1601/24133;

від 14 січня 2014 року № 12 «Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 186/24963.

3. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України (Кизимчук І.П.) і Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Державної фіскальної служби України (Стус В.В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) надавати роз’яснення щодо застосування Порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
фіскальної служби України

В.о. Голови
Державної казначейської служби України

В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В.о. Голови
Державної служби зайнятості

П. Розенко

К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров

В.П. Дуда

М. Шамбір

В. Акопян

В.С. Сітайло

С. Кондрюк

С.М. Кондрюк

О. Мірошниченко

В. Хмільовський

А. Вишняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
16.01.2016  № 6

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2016 р.
за № 193/28323

ПОРЯДОК
зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 9 та 11 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон).

2. Цей Порядок визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі – Платник), надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі – Кошти).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

надміру сплачені суми єдиного внеску – суми Коштів, які на певну дату зараховані на відповідний рахунок 3719 понад нараховані суми єдиного внеску на таку дату (крім сум авансових платежів, граничний строк сплати яких не настав, сплачених відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону);

неналежний Платник – платник, з рахунку якого здійснено помилкове списання коштів та/або який не є платником єдиного внеску;

органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску, його територіальні органи;

помилково сплачені суми єдиного внеску – суми Коштів, які на певну дату зараховані на невідповідний рахунок 3719 та/або сплачені з рахунку неналежного Платника;

рахунок 3719 – відповідні небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування», відкриті в органах Державної казначейської служби України.

4. У випадку надмірної сплати сум єдиного внеску на рахунок 3719 органом доходів і зборів здійснюється зарахування цих Коштів у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов’язань Платника з цього платежу.

5. Повернення Коштів здійснюється у випадках:

1) надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний рахунок 3719;

2) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;

3) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;

4) помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом України, на рахунок 3719.

6. Повернення Коштів здійснюється на підставі заяви Платника про таке повернення (далі – Заява).

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 та 4 пункту 5 цього Порядку, Заява подається до органу доходів і зборів, на рахунок якого сплачено Кошти, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

У випадку, передбаченому підпунктом 3 пункту 5 цього Порядку, заява подається до органу доходів і зборів за місцем обліку помилково сплачених Коштів у довільній формі із зазначенням суми та напряму повернення.

Помилково сплачені суми у випадках, передбачених підпунктами 3 та 4 пункту 5 цього Порядку, підлягають поверненню з урахуванням положень статті 43 Податкового кодексу України та пункту 12 статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У разі надходження Заяви про повернення Коштів, що надміру сплачені страхувальниками, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, Платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату Коштів на рахунок 3719.

7. У разі надходження Заяви про повернення Коштів з рахунку 3719 підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, у строк не більше ніж десять робочих днів з дати реєстрації Заяви проводить перевірку наданої Платником інформації.

Заява залишається без задоволення у таких випадках:

невідповідність Заяви формі, визначеній у додатку 1 до цього Порядку;

недостовірність викладеної у Заяві Платника інформації;

подання Заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску;

наявність у Платника заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або фінансових санкцій.

У разі відмови в задоволенні Заяви про повернення Коштів з рахунку 3719 Платнику єдиного внеску підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, надається повідомлення за підписом посадової особи із зазначенням причин відмови.

У разі задоволення Заяви про повернення Коштів з рахунку 3719 підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, передає Заяву з відміткою про підтвердження повернення Коштів до підрозділу органу доходів і зборів, відповідального за ведення обліку платежів та складання звітності.

Підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення обліку платежів та складання звітності, у строк не більше ніж три робочих дні з дня отримання Заяви з відміткою про підтвердження повернення Коштів, на підставі даних інформаційної системи готує висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – Висновок) та два примірники Реєстру висновків про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі – Реєстр висновків) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Висновки реєструються в журналі обліку висновків про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та протягом одного робочого дня від дати їх реєстрації разом з примірником Реєстру висновків передаються до підрозділу органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

8. На підставі Висновку та у строк не пізніше ніж три робочих дні з дня його реєстрації підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня оформлює розрахунковий документ на повернення Коштів з рахунку 3719, на який їх було сплачено, та направляє його відповідному управлінню (відділенню) Державної казначейської служби України у районі, районі у місті, місті обласного, республіканського значення (далі – управління (відділення) Казначейства).

Управління (відділення) Казначейства на підставі розрахункового документа органу доходів і зборів нижчого рівня перераховує Кошти за рахунок поточних надходжень за день з відповідного рахунку 3719 на рахунок Платника, зазначений у Заяві, відкритий у банку або органі Казначейства.

9. Для повернення сум єдиного внеску та/або сум застосованих фінансових санкцій, помилково сплачених на невідповідний рахунок 3719, підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня оформлює розрахунковий документ на перерахування Коштів на відповідний рахунок 3719 за Заявою та передає управлінню (відділенню) Казначейства не пізніше двох робочих днів з дня надходження Висновку.

У разі помилкової сплати сум єдиного внеску та/або сум застосованих фінансових санкцій на рахунок 3719 органу доходів і зборів, в якому Платник не перебуває на обліку, розрахунковий документ на перерахування таких Коштів на відповідний рахунок 3719 органу доходів і зборів, у якому Платник перебуває на обліку, оформлюється підрозділом органу доходів і зборів, відповідальним за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня за заявою Платника та передається управлінню (відділенню) Казначейства не пізніше двох робочих днів з дня надходження Висновку.

10. Повернення Платникам Коштів здійснюється підрозділом органу доходів і зборів, відповідальним за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня за рахунок поточних надходжень на рахунок 3719, на який сплачено Кошти, що повертаються.

У разі якщо дата повернення Платникам Коштів припадає на два останніх робочих дні поточного місяця, то таке повернення переноситься на перший робочий день наступного місяця.

У разі неможливості здійснення повернення Коштів одноразово на загальну суму підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня оформлює відповідні розрахункові документи на повернення Коштів частковими сумами:

1) у разі недостатності або відсутності на рахунку 3719 поточних надходжень для здійснення повернення Коштів впродовж трьох робочих днів з дня надання розрахункового документа відповідному Управлінню (відділенню) Казначейства підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня для підкріплення коштами цього рахунку направляє звернення за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (далі – Звернення) до органу доходів і зборів вищого рівня.

Направлення Звернення для підкріплення коштами не є підставою для призупинення операцій з повернення Коштів за рахунок поточних надходжень за день.

Про здійснення повернення Коштів за рахунок надходжень за попередній день на всю суму або її частку після направлення Звернення підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, нижчого рівня письмово інформує орган доходів і зборів вищого рівня протягом одного робочого дня з дня здійснення повернення Коштів.

Звернення у день надходження реєструється підрозділом органу доходів і зборів, відповідальним за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня в журналі реєстрації звернень про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі – Журнал реєстрації) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня на підставі Звернення у порядку календарної черговості оформлює розрахунковий документ на перерахування необхідної суми коштів з рахунку 3719 на рахунок 3719 органу доходів і зборів нижчого рівня.

Зазначений розрахунковий документ передається для виконання відповідному головному управлінню Державної казначейської служби України не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення такого документа.

Головне управління Державної казначейської служби України на підставі розрахункового документа органу доходів і зборів вищого рівня перераховує необхідну суму у межах поточних надходжень у цілому по регіону за відповідним видом надходжень;

2) у разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3719 органу доходів і зборів вищого рівня його підкріплення здійснюється підрозділом центрального органу доходів і зборів, відповідальним за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, шляхом оформлення розрахункового документа на перерахування коштів з відповідного рахунку 3719 центрального органу доходів і зборів. Підставою для оформлення розрахункових документів є Звернення органу доходів і зборів вищого рівня.

Направлення Звернення для підкріплення коштами не є підставою для призупинення операцій з повернення Коштів за рахунок поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом надходжень.

Про здійснення повернення Коштів за рахунок надходжень за попередній день на всю суму або її частку після направлення Звернення підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня письмово інформує центральний орган доходів і зборів протягом одного робочого дня з дня здійснення повернення.

Підрозділ центрального органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, оформлює розрахункові документи на перерахування необхідної суми відповідному органу доходів і зборів вищого рівня для здійснення повернення та передає їх для виконання Державній казначейській службі України (далі – Казначейство) не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення цих документів.

Казначейство на підставі розрахункових документів центрального органу доходів і зборів до здійснення розподілу коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування перераховує необхідні суми у межах залишків коштів на рахунку 3719, що склались на початок дня за відповідним видом надходжень, на рахунок 3719 органу доходів і зборів вищого рівня;

3) у разі недостатності або відсутності надходжень за попередній день на рахунку 3719 для здійснення повернення Коштів протягом тридцяти календарних днів з дня реєстрації Звернення підрозділ центрального органу доходів і зборів, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, направляє Звернення до Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за частиною платежу, що надміру та/або помилково перерахована до відповідного фонду.

До Звернення додаються: копія Висновку, копія розрахункового документа Платника (квитанція, платіжне доручення тощо), яка підтверджує сплату Коштів, та копія Звернення, завірені печаткою та підписом керівника підрозділу, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку. Копії відповідних документів надаються підрозділом органу доходів і зборів, відповідальним за ведення обліку платежів та складання звітності, нижчого рівня до підрозділу центрального органу доходів і зборів, відповідального за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, засобами зв’язку за вимогою.

Підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів письмово інформує Казначейство про направлення цього Звернення протягом одного робочого дня з дня його направлення до Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При здійсненні підкріплення Коштів за рахунок надходжень за попередній день на всю суму або її частку після направлення Звернення підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів протягом наступного робочого дня з дня здійснення підкріплення інформує про це Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, до яких було направлено Звернення.

Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування у термін не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання Звернення оформлюють розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів на рахунок 3719 органу доходів і зборів для подальшого повернення Коштів та надають їх до Казначейства.

У разі ненадання підкріплення протягом п’яти робочих днів після отримання Звернення Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування письмово інформують підрозділ, відповідальний за ведення фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, центрального органу доходів і зборів про причини невиконання Звернення.

Направлення Звернення не є підставою для зупинення операцій з повернення Коштів за рахунок надходжень за попередній день.

Невикористана сума наданого підкріплення Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом наступного робочого дня після здійснення операцій з підкріплення повертається відповідним фондам.

11. Кошти, помилково сплачені Платником на Рахунок територіального органу Пенсійного фонду України, відкритий в органі Казначейства, підлягають поверненню з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку та згідно з реєстрами сум неповернутих коштів, отриманих від територіальних органів Пенсійного фонду України органами доходів і зборів відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 04 липня 2013 року № 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», або зараховуються у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску за згодою Платника.

В. о. начальника
Управління організації
обміну та аналізу інформації
Міністерства фінансів України

І.П. Кизимчук


 

Додаток 1
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(пункт 6)

ЗАЯВА

 

Додаток 2
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(пункт 7)

ВИСНОВОК

 

Додаток 3
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(пункт 7)

РЕЄСТР
висновків про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску


 

Додаток 4
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
обліку висновків про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску
____________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів)

№ з/п

Висновок

Платник єдиного внеску

Сума (грн)

Реєстр висновків, до якого внесено висновки (№, дата)

Дата передачі Реєстру висновків до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

номер

дата

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

8

               

__________
*Заповнюється для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.


 

Додаток 5
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(підпункт 1 пункту 10)

ЗВЕРНЕННЯ


 

Додаток 6
до Порядку зарахування у рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково
сплачених коштів
(підпункт 1 пункту 10)

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень про повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску
____________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів)

№ з/п

№ та дата звернення

Найменування органу доходів і зборів

Символ рахунка

Сума підкріплення згідно зі зверненням (грн)

№ та дата платіжного доручення

Сума (грн) платіжного доручення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

15 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X