Головна » Бухгалтеру » Консультації » Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення перевірок не харчової продукції органами державного ринкового нагляду
Консультації

Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення перевірок не харчової продукції органами державного ринкового нагляду

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Основні права та обов’язки суб’єктів господарювання, які вони повинні знати і виконувати  під час проведення перевірок нехарчової продукції органами державного ринкового нагляду.

Суб’єкти господарювання мають право:

1) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд продукції, додержання вимог законодавства;

2) перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд продукції, наявність службових посвідчень;

3) одержувати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень (направлень) на проведення перевірок та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів;

4) бути присутніми під час здійснення всіх заходів ринкового нагляду;

5) одержувати в установленому порядку від органів ринкового нагляду необхідну, доступну та достовірну інформацію про результати ринкового нагляду продукції;

6) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду продукції, крім випадків, визначених законами України;

7) оскаржувати в установленому законом порядку будь-які рішення, приписи, дії та бездіяльність органів ринкового нагляду та їх посадових осіб;

8) звертатися за захистом своїх прав та інтересів до суду;

9) вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання та уникнення ризиків, які становить продукція, що надається ними на ринку, забезпечення відповідності цієї продукції встановленим вимогам та усунення порушень вимог, встановлених Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;

10) отримувати безоплатну консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;

11) при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, не зазначеної у відповідному секторальному плані ринкового нагляду.

         Обов’язки суб’єктів господарювання:

1) суб’єкти господарювання зобов’язані при здійсненні господарської діяльності ефективно взаємодіяти між собою під час вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, передбачених Законодавством;

2) суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:

– суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;

– суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію;

3) суб’єкти господарювання зобов’язані надавати документацію, протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено – протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію.

4) у разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, то особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом строку проведення перевірки не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб’єкту господарювання цю продукцію.

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе завдання з виконання, зокрема, вимог статей 55 та 56 цієї Угоди в частині створення ефективної системи ринкового нагляду транспарентної з системою ринкового нагляду, яка існує в ЄС.

Основний принцип правил Європейського Союзу щодо продуктів полягає в тому, що, незалежно від походження продуктів, вони повинні відповідати застосовному гармонізаційному законодавству Союзу, якщо вони надаються на ринку. До продуктів, виготовлених в Європейському Союзі, та продуктів з країн поза межами ЄС ставляться однаково.

Державна служба України з питань праці, як один з органів державного ринкового нагляду забезпечує реалізацію європейських принципів здійснення ринкового нагляду в Україні з дотриманням вимог законодавства.

З огляду на вищевикладене, Управління Держпраці в Івано-Франківській області  звертається до суб’єктів господарювання, які здійснюють надання нехарчової продукції на ринку України, з проханням забезпечити виконання вимог законодавства про державний ринковий нагляд в частині співпраці з органами ринкового нагляду.

 

Управління держпраці

32 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X