Головна » Бухгалтеру » Консультації » Права та пільги донорів на підприємстві.
Консультації

Права та пільги донорів на підприємстві.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Основні права та обов’язки донорів й питання їх соціального захисту на підприємствах викладено у Законі України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР (далі ― Закон України № 239).

Відповідно до ст. 2 Закону України № 239, донорство крові та її компонентів ― це добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Інспектором зазначено, що донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Здавання крові здійснюється на платній основі відповідно Порядку затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня оплати давання донорами  крові та (або) її компонентів» від 27.12.2006 № 1821 та безоплатно, за особистим бажанням донора. Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів, видача довідок про стан його здоров’я здійснюються безоплатно.

Інспектором праці роз’яснено, що згідно статті 9 Закону України № 239, усі працівники-донори мають право на такі пільги (незалежно від організаційно-правової форми працедавця і форми його власності):
•    у день медичного обстеження, здавання крові та (або) її компонентів працівник-донор звільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку (донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять);
•    після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів;
•    якщо працівник здає кров та (або) її компоненти під час своєї щорічної відпустки, йому гарантується продовження відпустки на відповідну кількість днів, враховуючи додатковий день за кожен день здавання крові;
•    в день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Інспектор праці пояснила, що виплата середнього заробітку, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Ганна Роганова звернула увагу, що підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів (довідки за формою №435/о або №436/о затверджені наказом МОЗ України від 07.07.2003 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові»).

Ще було зауважено, що законодавством передбачені також додаткові пільги працівникам-донорам, що надаються у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів. Зокрема, донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

Також було зазначено, що Законом України «Про донорство крові та її компонентів», також зазначені пільги, що надаються донорам – військовослужбовцям та курсантам військових навчальних закладів та пільги для осіб, які мають статус Почесного донора України.

Управління праці


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X