Головна » Бухгалтеру » Консультації » Припинення виконання зобов’язань за договором оренди під час дії форс-мажорних обставин
Консультації

Припинення виконання зобов’язань за договором оренди під час дії форс-мажорних обставин

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

 Для ФОП, у яких в договорах є розділ про форс-мажор.

Якщо в Вашому договорі оренди є розділ про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), то необхідно діяти у відповідності з вимогами розділу. Як правило, при настанні форс-мажорних обставин, цим розділом на сторону, яка не може виконати свої зобов’язання, покладається обов’язок довести, що невиконання зобов’язань за договором сталося за наявності форс-мажорних обставин.

Також, наявність форс-мажорних обставин відповідна сторона договору повинна довести, шляхом отримання з торгово-промислової палати (ТПП) довідки (сертифікату) про їх настання.
Форс-мажорні обставини засвідчуються за зверненням суб’єкта господарської діяльності по кожному окремому договору, виконання зобов’язань за яким настало згідно з умовами договору і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява “про засвідчення форс-мажорних обставин” подається до відповідної ТПП за встановленою формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за підписом ФОП особисто або за її дорученням – довіреною особою. Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.
Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.
Прийнята заява підлягає розгляду залежно від складності й обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності.
Після отримання відповіді з ТПП, необхідно письмово звернутись до орендодавця про неможливість виконання зобов’язань за договором оренди та додати довідку (сертифікат) про настання форс-мажорних обставин.

 Для ФОП, у яких в договорах відсутній розділ про форс-мажор.

В кожному договорі в обов’язковому порядку є й розділ, в якому визначено предмет договору (мета договору) – передача в оренду приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності (торговельної діяльності, тощо). В такому разі, необхідно ставити питання про тимчасове припинення дії договору у зв’язку з тим, що немає можливості користуватися приміщенням відповідно до мети договору. Наголошую, що орендна плата є наслідком реального виконання мети договору – користування приміщенням, як об’єктом торгівлі.


Поділіться з друзями - підтримайте проект