Головна » Бухгалтеру » Консультації » РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
Консультації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Форма Податкової декларації з плати за землю (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9).

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, визначені п.48.3 ст.48 Податкового кодексу. Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Крім цього, у відповідності до п. 48.4 ст. 48 Кодексу формою Декларації передбачено відображення інших обов`язкових реквізитів, зокрема, код виду економічної діяльності (КВЕД) платника та коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ.

Декларація заповнюється з урахуванням приміток

У разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:
у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, яку затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306, та зазначено в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі XX.XX (далі – Класифікатор);
у колонці 3 вказується вид права на земельну ділянку – “1” (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або “2” (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника);
у колонці 4 – серія та номер документу, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акту на земельну ділянку);
у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;
у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) – послідовність цифр;
у колонці 7 – кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000);
у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками після коми);
у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками після коми);
(не допускається заповнення показників площ одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру/ одній земельній ділянці!)

у колонці 10 – нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року з урахуванням коефіцієнту індексації;
у колонці 11 – нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель,  де не проведена нормативна грошова оцінка;
у колонці 12 – ставка земельного податку (у відсотках);
у колонці 13 – річна сума земельного податку станом на 01 січня  звітного року, яка розраховується за формулою:
гр. 13 = гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12 /100.
У разі подання щомісячної Декларації річна сума податку розраховується як для річної Декларації.
у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг;
у колонці 15 – розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);
у колонці 16 – сума пільги зі сплати земельного податку.
На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник  річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу;
у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на 01 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою:
гр. 17 = гр. 13 – гр. 16.
Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17.

У разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:
у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої  земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу І Декларації);
у колонці 3 – дата укладення договору оренди земельної ділянки державної  або комунальної власності у форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм — місяць, рррр – рік;
у колонці 4 – номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності (послідовність цифр);
у колонці 5 – дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм — місяць, рррр – рік;
у колонці 6 – номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки  (послідовність цифр);
у колонці 7 – кадастровий номер орендованої земельної ділянки у форматі 0000000000:00:00:0000;
у колонці 8 – площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками після коми);
у колонці 9 – площа орендованої земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками  після коми);
(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру/ одній земельній ділянці!)
у колонці 10 – нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками);
Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року з урахуванням коефіцієнту індексації;
у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);
у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на 01 січня звітного року, яка розраховується за формулою:
гр. 12 = (гр. 8 (або гр. 9) х гр. 10 х гр. 11)/100.

Інформація у колонках 2 розділів І та ІІ, колонках 4 – 6 розділу І, колонках 3 – 6 розділу ІІ,  колонках 7 розділів І та ІІ (за наявності), колонках 8-9 розділів І та ІІ Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності/користування земельною ділянкою або у договорі оренди земельної ділянки, відповідно.
 
Загальні суми, зазначені у колонці 17 розділу І (за наявності у Декларації відмітки «земельний податок») та колонці 12 розділу ІІ (за наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), мають відповідати значенню колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ Декларації.

Рядки 4–8 розділу ІІІ заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань.

 

ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X