Головна » Бухгалтеру » Консультації » Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки
Консультації

Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

За статтею 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору і за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку.

Статтею 11 Закону України «Про відпустки» наведено причини, за якими щорічна відпустка переноситься як на вимогу працівника, так і за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки,  несвоєчасної  виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюють за згодою між працівником і роботодавцем (ч.4 ст. 80 КЗпП). Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику як правило,  до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надають відпустку (ч. 7 ст. 79 КЗпП).

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період за таких умов (ч.3ст. 11 Закону України «Про відпустки»):

  • за наявності письмової згоди працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
  • у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства та за умови, що частина відпустки тривалістю не менш як 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

За статтею 79 КЗпП України таст. 12 Закону України «Про відпустки» відкликання із щорічної відпустки допускається за згоди працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їхніх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно зі ст. 11 Закону України щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
  • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог ст. 12 Закону України «Про відпустки».

головний державний інспектор Управління Держпраці

60 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X