Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Інші документи » УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №582/2020 Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва
Інші документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №582/2020 Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №582/2020

Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

З метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб’єктів малого підприємництва, їх громадських об’єднань, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (додається).

З. Призначити СВИРИДЕНКО Юлію Анатоліївну – Заступника Керівника Офісу Президента України – головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

4. Голові Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва у п’ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 грудня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 22 грудня 2020 року № 582/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

1. Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації щодо економічних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в Україні, практики формування та реалізації державної політики щодо забезпечення додержання гарантій права на підприємництво суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи, механізми та способи вирішення проблемних питань розвитку малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва;

розгляд законопроектів з питань сталості та розвитку підприємництва, напрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб’єктами малого підприємництва, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб’єктами малого підприємництва, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва, їх громадськими об’єднаннями у вирішенні питань сталості та розвитку підприємництва, сприяння поширенню найкращого міжнародного досвіду.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва, та громадських об’єднань, що представляють їх інтереси, необхідні інформацію та матеріали;

утворювати робочі групи за окремими напрямами діяльності Ради;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів (за погодженням з їх керівниками), а також суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва, та громадських об’єднань, що представляють їх інтереси, незалежних експертів та фахівців (за їх згодою).

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами малого підприємництва, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва, та громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси.

6. Рада утворюється у складі голови Ради, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Ради формується з числа представників Офісу Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також представників громадських об’єднань, що представляють інтереси суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва, експертів з питань розвитку малого підприємництва.

Персональний склад Ради затверджує Президент України за поданням голови Ради.

7. Голова Ради:

здійснює керівництво діяльністю Ради;

призначає засідання Ради;

визначає порядок денний засідання Ради;

головує на засіданнях Ради;

утворює робочі групи.

8. Секретар Ради:

за дорученням голови Ради забезпечує інформування членів Ради про дату, час та місце проведення засідання Ради;

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Ради відповідно до порядку денного, надсилає їх разом із проектом порядку денного членам Ради;

формує проект порядку денного засідань ради відповідно до пропозицій членів Ради;

веде протокол засідання Ради;

виконує інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням засідань Ради.

9. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписується головою Ради та секретарем Ради.

10. Рішення Ради вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно­-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України

А.ЄРМАК


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка