Головна » Бухгалтеру » Консультації » Відповідальність ФОП за не інформування орган ДПС про про зміну податкової адреси суб’єкта господарювання.
Консультації

Відповідальність ФОП за не інформування орган ДПС про про зміну податкової адреси суб’єкта господарювання.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Відповідно до п. 299.7 ст. 299 ПКУ , до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку: найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, ставка єдиного податку та група платника податку, дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, дата реєстрації, види господарської діяльності, дата анулювання реєстрації.     

При цьому у разі зміни, зокрема, податкової адреси суб’єкта господарювання заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).Разом з тим у разі зміни, зокрема, податкової адреси суб’єкта господарювання заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (абзац перший п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 – 5 п. 299.7 ст. 299 ПКУ, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст. 299 ПКУ).

Відповідно до п.п. 2 п.п 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ до заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява) включаються відомості (за наявності) про зміну податкової адреси суб’єкта господарювання.

Форма такої заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від16.07.2019 № 308.

При цьому положеннями ПКУ не передбачена відповідальність за неподання ФОП – платником єдиного податку першої – третьої груп заяви у разі зміни його податкової адреси.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 ПКУ).

Водночас згідно з абзацом першим п. 299.11 ст. 299 ПКУ у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.                                               

Читати по темі:  Знакомимся с новой формой декларации по НДС, которая подается с января 2016 г.

 

ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

серпень, 2021

X