Головна » Для завантаження » Охорона праці » Вимоги безпеки під час експлуатації кранів-маніпуляторів
Консультації Охорона праці

Вимоги безпеки під час експлуатації кранів-маніпуляторів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Експлуатація вантажопідіймальних кранів та машин (далі – обладнання) відноситься до робіт підвищеної небезпеки та є одним із найбільш небезпечних технологічних процесів.

Основні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою кранів-маніпуляторів зазначені в НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі – Правила).

Відповідно до Правил, кран-маніпулятор – це кран стрілового типу, установлений на транспортному засобі (самохідне шасі, причіп, залізничний спеціальний рухомий склад тощо) або спеціальній основі та призначений для навантаження та розвантаження цих транспортних засобів, а також навантажувально-розвантажувальних робіт.

Облік вказаного обладнання здійснюється суб’єктом господарювання, в якого у власності або користуванні (оренда, лізинг тощо) воно перебуває, (відповідно, працівники якого суб’єкта господарювання здійснюють керування механізмом), обладнання споряджається обліковим номером і під цим номером обліковується у відповідному журналі. Це дещо спрощує для роботодавця процедуру пуску обладнання в роботу. При цьому, значна частина повноважень щодо контролю за дотриманням вимог безпеки також покладається на роботодавця, що значно посилює відповідальність посадових осіб у випадку настання нещасного випадку або аварійної ситуації.

Необхідно зазначити, що при здійсненні експлуатації кранів-маніпуляторів необхідно керуватися не тільки вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, але й вимогами експлуатаційної документації заводів-виготовлювачів обладнання, розробленими технологічними картами виконання операцій. Крім того, у відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про охорону праці», обладнання, придбане за кордоном, допускається до роботи лише за наявності експертного висновку щодо його відповідності вимогам з охорони праці, що чинні на території України.

Відповідно до встановлених вимог, до керування кранами-маніпуляторами допускаються працівники, що пройшли професійну підготовку та мають відповідне кваліфікаційне посвідчення. Особи, призначені відповідальними за здійснення нагляду, утримання в справному стані та безпечне виконання робіт кранами-маніпуляторами, перед призначенням повинні пройти навчання та перевірку знань відповідних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Особливу небезпеку становить виконання вантажно-розвантажувальних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач. Відповідно, виконання робіт ближче 40 м від крайнього проводу ПЛ повинне здійснюватися при дотриманні спеціально розроблених заходів безпеки, зазначених у виданому наряді-допуску та під особистим керуванням відповідальної особи.

Повний обсяг вимог безпеки під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, ремонту, модифікації (реконструкції та модернізації) кранів-маніпуляторів, а також під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт зазначені в наступних нормативно-правових актах з охорони праці:

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві.Основні положення»;

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

НПАОП 0.00-7.17-18  «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;

НПАОП  45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».

 

Управління Держпраці


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка