Головна » Бухгалтеру » Консультації » Як відкоригувати суми податкових зобов’язань, якщо відмовлено в анулюванні реєстрації платником ПДВ?
Консультації

Як відкоригувати суми податкових зобов’язань, якщо відмовлено в анулюванні реєстрації платником ПДВ?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Яким чином платник, якому відмовлено в анулюванні реєстрації платника ПДВ, заповнює розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника ПДВ податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності?

Згідно з п. 184.1 ст. 184  ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, зокрема, якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділу V ПКУ.

Пунктом 184.7 ст. 184 ПКУ передбачено, що якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Пунктом 184.4 ст. 184 ПКУ передбачено, що у разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання. 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно з п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1307) складання податкової накладної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності здійснюється в порядку, аналогічному для складання зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

Таким чином, у разі відмови контролюючим органом в анулюванні реєстрації платника ПДВ, такий платник податку має право відкоригувати суми податкових зобов’язань з ПДВ, що були визначені на підставі п. 184.7 ст. 184 ПКУ, шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при визначенні таких податкових зобов’язань, за умови, що така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН.

Зважаючи на те, що порядок складання податкової накладної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань аналогічний порядку складання зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов’язань, зокрема, відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ, то у графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування, що складається до такої податкової накладної, зазначається код причини коригування «201» (коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п.198.5 ст. 198 ПКУ).

Інші графи розрахунку коригування заповнюються в загальному порядку.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН.

 

ЗІР 101.15


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X