Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати
Закони України

З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
З А К О Н    У К Р А Ї Н И
 
Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 49, ст.422 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
N 431-IV ( 431-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.96
N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }

Стаття 1.

Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).

Стаття 2.

Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати (далі – компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
 
Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:
 
  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
{ Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону N 1214-IX
( 1214-20 ) від 04.02.2021 }
 
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
{ Абзац п’ятий частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }
  • сума індексації грошових доходів громадян;
{ Частину другу статті 2 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
{ Частину другу статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }
  • суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.
{ Частину другу статті 2 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }

Стаття 3.

Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться).
{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 431-IV( 431-15 ) від 16.01.2003 }
Стаття 4.
Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

Стаття 5.

Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход компенсації не підлягає.

Стаття 6.

Компенсацію виплачують за рахунок:
  • власних коштів – підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об’єднання громадян;
  • коштів відповідного бюджету – підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;
  • коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
{ Абзац четвертий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003; в редакції Закону N 1214-IX ( 1214-20 ) від 04.02.2021 }

Стаття 7.

Відмова власника або уповноваженого ним органу
(особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у
судовому порядку.
Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.

Стаття 8.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України                                                                                        Л.КУЧМА
   
м. Київ, 19 жовтня 2000 року
N 2050-III
43 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X