Головна » Бухгалтеру » Консультації » Запровадження надомної\дистанційної роботи, гнучкий режим робочого часу
Консультації

Запровадження надомної\дистанційної роботи, гнучкий режим робочого часу

Поділіться з друзями - підтримайте проект

У разі запровадження надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з роботодавцем у  спосіб, визначений письмовим трудовим договором про надомну роботу. Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце, за умови повідомлення роботодавця  не менше ніж за три робочі дні.

При запровадженні дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено письмовим трудовим договором про дистанційну роботу.

В період  загрози поширення епідемії, пандемії, загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації для осіб, умовами трудового договору яких не передбачено дистанційної чи надомної роботи,  роботодавець може встановити наказом гнучкий режим робочого часу.

Надомна і дистанційна робота: тепер не сплутаєш

Нові для вітчизняного законодавства поняття “надомна” і “дистанційна робота” народні обранці ввели ще в березні – при ухваленні першого “антикоронавірусного” закону. Утім, чіткого розмежування між ними дотепер не було.

Новий законопроєкт №4051 ліквідовує цю прогалину, по-різному визначаючи права і обов’язки роботодавця та працівника в організації виробничого процесу і їхню відповідальність за забезпечення належних умов праці. У випадку із надомною роботою така відповідальність лежить виключно на працедавцеві. Натомість працівник зобов’язаний виконувати поставлені завдання тільки на чітко визначеному “босом” робочому місці та з дотриманням затверджених ним правил і графіків. Змінити фіксоване робоче місце можна лише з незалежних від працівника причин, завчасно, за три дні, поінформувавши про це власника або уповноважений ним орган.

Читати по темі:  ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНОГО ПРАЦІВНИКА

А ось при дистанційній роботі працівник може самостійно обирати робоче місце – хоч на дачі, хоч на курорті… При цьому саме він має створити для себе безпечні і нешкідливі умови праці. Й, відповідно, несе відповідальність за це своїм гаманцем та здоров’ям. При виконанні дистанційної роботи роботодавець відповідає лише за безпечність і належний технічний стан того обладнання та засобів виробництва, які він передав працівникові. Якщо ж працюєш на власній техніці – сам маєш контролювати її безпечність.

Ось як це сформульовано у законі:

“Дистанційна робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця у будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Надомна робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності”.

Ще одна особливість – розподіл “дистанційним” працівником робочого часу на свій розсуд і можливість не підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку (якщо такий обов’язок не регламентується трудовим договором).

Проте, в обох випадках загальна тривалість робочого часу має відповідати визначеним законодавством та внутрішніми правилами підприємства нормам (тривалість робочого часу не може бути меншою, ніж встановлено для кожного працівника трудовою угодою чи наказом про зарахування на роботу, і не має перевищувати 40 годин на тиждень).

Після ухвалення змін до законодавства про працю цьому, вочевидь, приділятимуть більше уваги. Бо поки що маємо зворотну (світову) тенденцію. За даними досліджень компанії NordVPN Teams, що спеціалізується на підтримці бізнесу, співробітники, яких через пандемію перевели на дистанційну роботу, працюють з дому на дві години довше, ніж в офісі. І мають більше навантаження, аніж до COVID-19. Опитування, зокрема, засвідчило, що, працюючи вдома, люди роблять коротші обідні перерви, часто працюють, незважаючи на хворобу. Й загалом іноді йдеться про повну відсутність розмежування між робочим та вільним часом, коли до виконання поставлених керівництвом завдань люди повертаються навіть вночі. Після ухвалення нового закону у працівників з’явиться більше можливостей казати “ні” у відповідь на “понаднормові вимоги” начальства, – переконані галузеві експерти.

Читати по темі:  Рядок 22.1 декларації з ПДВ. Для чого він потрібен і яке значення в ньому зазначається?

Поміж позитивів нового документа – норма щодо можливості залагодження усіх бюрократичних процедур на підприємстві дистанційно, через електронну пошту. Хоча в багатьох установах і організаціях так діяли й до ухвалення нововведень.

Окремо згадаємо про надану відтепер можливість передбачити для працівника змішаний графік роботи, за якого робота в офісі може чергуватися з дистанційною.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу.

Разом з тим  чинним законодавством  у зазначений період передбачено встановлення й надомної роботи. Зокрема у разі необхідності самоізоляції працівника в період пандемії роботодавець може запровадити наказом надомну роботу без обов’язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

серпень, 2021

X