Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » Постанова КМУ № 408 від 24.04.2019 р.
Постанови КМУ

Постанова КМУ № 408 від 24.04.2019 р.

Зміст

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 24 квітня 2019 р. № 408 
Київ

Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Відповідно до пункту 232.1 статті 232 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що додається.
 2. Установити, що:

рахунки платників акцизного податку, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відкриваються у Державній казначейській службі;

у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального в кілограмах і літрах, приведених до температури 15°C;

у товаросупровідних документах на спирт етиловий обсяги спирту етилового відображаються виробниками спирту етилового в декалітрах і в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C;

товаросупровідні документи, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, подаються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального або спирту етилового до контролюючих органів.

 1. Державній фіскальній службі забезпечити:

здійснення заходів, необхідних для введення в дію з 1 липня 2019 р. системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

разом з Державною казначейською службою відкриття до 1 липня 2019 р. рахунків платникам акцизного податку, що включені до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 “Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 730);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 409 “Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 54, ст. 1899).

 1. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 4цієї постанови та пунктів 19-44Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Інд. 67

Прем’єр-міністр України                                                     В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2019 р. № 408

ПОРЯДОК 
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (далі – платники акцизного податку), зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, механізм роботи зазначеної системи, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового вводиться в дію з 1 липня 2019 року.

Платники акцизного податку зобов’язані з 1 травня 2019 р. до 1 червня 2019 р. зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня 2019 року.

Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників акцизного податку з 1 липня 2019 р., зобов’язані до 1 липня 2019 р. зареєструватися як платники акцизного податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники акцизного податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) рахунок платника, який зареєстрований у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – електронний рахунок), – відкритий платнику акцизного податку в Казначействі рахунок, на який таким платником перераховуються кошти в сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку платник акцизного податку має право подати заявку для поповнення/коригування обсягу залишків пального або спирту етилового, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

2) облікова картка в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – облікова картка) – картка, яка автоматично відкривається кожному платнику акцизного податку, внесеному до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі – реєстр платників).

Реалізація пального або спирту етилового – операції, визначені підпунктом 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.

 1. Структура та формат даних і періодичність обміну інформацією та відомостями з реєстру платників, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначаються ДФС і Казначейством.

Порядок реєстрації платників акцизногоподатку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 1. Юридичні особи (зокрема юридичні особи, що ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи) та фізичні особи – підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.
 2. Реєстр платників веде ДФС. Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення з реєстру платників здійснюється контролюючими органами з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Платники акцизного податку – розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати усі акцизні склади в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Один акцизний склад реєструється виключно одним розпорядником акцизного складу.

Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.

Без реєстрації акцизного складу забороняється здійснення реалізації пального або отримання і реалізація спирту етилового на такому складі.

Кожен акцизний склад має власний уніфікований номер у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, який автоматично присвоюється системою електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

До реєстру платників включаються такі дані про осіб, зареєстрованих як платники акцизного податку, та про акцизні склади, наявні у платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів:

ідентифікаційні дані:

– для юридичних осіб – найменування та код згідно з ЄДРПОУ;

– для юридичних осіб, що уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання і внесення податків до бюджету під час виконання договорів, – назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 Кодексу;

– для фізичних осіб – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

реєстраційні дані – дата реєстрації особи як платника акцизного податку, дати запису в реєстрі платників про реєстрацію, внесення змін, анулювання реєстрації, дата та причина анулювання реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу;

дані про акцизні склади – дані про всі наявні у розпорядника акцизного складу акцизні склади (уніфікований номер, адреса, назва та реквізити документів, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями та/або територією, де розміщено акцизний склад), а також відповідні коди адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, де розміщується кожний акцизний склад.

ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку.

 1. Реєстрація платника акцизного податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочих дні до початку ввезення на митну територію України або до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів (далі – заява), форма якої затверджується Мінфіном.

На підставі заяви, що подається для реєстрації особи як платника акцизного податку, здійснюється одночасно реєстрація акцизних складів такого платника.

У разі введення в експлуатацію нових акцизних складів після реєстрації особи як платника акцизного податку платник акцизного податку – розпорядник акцизного складу подає заяву з відміткою про реєстрацію акцизного складу.

Заява складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

На заяву накладається кваліфікований електронний підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, фізичної особи – підприємця або її представника.

Датою і часом подання заяви до контролюючого органу є дата і час, зазначені у квитанції про доставку заяви (перша квитанція).

У заяві зазначається інформація про всі наявні у розпорядника акцизного складу та введені в експлуатацію акцизні склади із зазначенням кодів адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Щодо кожного акцизного складу в заяві зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування, про який надіслано повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.

У разі реєстрації нового акцизного складу такому акцизному складу засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового автоматично присвоюється уніфікований номер, який є єдиним у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і зберігається за акцизним складом до моменту анулювання його реєстрації.

За уніфікованим номером акцизний склад реєструється та обліковується в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Присвоєний під час реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового уніфікований номер акцизного складу, з якого реалізовано/на який отримано пальне або спирт етиловий, є обов’язковим реквізитом, що зазначається під час складання акцизної накладної.

 1. Особа реєструється як платник акцизного податку не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового шляхом включення її до реєстру платників або такій особі надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви в разі, коли:

1) порушено вимоги законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

2) зазначену заяву подано з порушенням вимог щодо форми заяви, встановленої наказом Мінфіну, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком;

3) особа, яка подала заяву, включена до реєстру платників;

4) у заяві одночасно зазначено дві сфери діяльності – з реалізації пального та спирту етилового;

5) стосовно особи, яка подала заяву про реєстрацію як платник акцизного податку з реалізації спирту етилового, у контролюючому органі відсутні дані про видані такій особі діючі ліцензії на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв;

6) щодо акцизного складу, зазначеного в заяві разом з ідентифікатором об’єктa оподаткування, у контролюючому органі відсутнє повідомлення про такий об’єкт оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим або не експлуатується розпорядником акцизного складу;

7) стосовно особи, яка подала заяву, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

8) у заяві, що подається для реєстрації акцизних складів, зазначено акцизний склад, що вже зареєстрований, або в заяві, що подається для зміни даних про акцизний склад чи анулювання реєстрації акцизного складу, зазначено уніфікований номер акцизного складу, який не зареєстровано таким платником акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

9) про платника акцизного податку – розпорядника акцизного складу, що подає заяву для реєстрації акцизного складу, відсутні дані в реєстрі платників.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається особі з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі у другій квитанції.

 1. Платник акцизного податку може надіслати до ДФС з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі запит для отримання витягу з реєстру платників.

ДФС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту надсилає особі витяг з реєстру платників.

Витяг з реєстру платників також формується та надсилається платнику акцизного податку:

в день реєстрації платника акцизного податку та/або реєстрації нового акцизного складу;

в день виключення платника акцизного податку з реєстру платників.

Витяг з реєстру платників формується з використанням засобів системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і надсилається платнику акцизного податку автоматично засобами електронного зв’язку в електронній формі. У витягу зазначаються інформація про платника акцизного податку та всі його зареєстровані в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизні склади з уніфікованими номерами. Витяг є дійсним до внесення відповідних змін до реєстру платників.

 1. Датою реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу є дата включення його до реєстру платників, але не раніше ніж 1 липня 2019 року.

Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до реєстру платників такому платнику акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

 1. Особа, утворена в результаті реорганізації платника акцизного податку (злиття, приєднання, поділу, перетворення), реєструється як новий платник акцизного податку, зокрема в разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом непогашених грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.
 2. Для реєстрації нових акцизних складів, внесення змін у дані про акцизні склади, анулювання реєстрації акцизних складів, усунення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників щодо акцизних складів платник акцизного податку подає заяву про внесення відповідних змін. Заява надсилається контролюючому органу та приймається у порядку, встановленому для реєстрації.

Зміни в реєстрі платників щодо даних платника акцизного податку вносяться на основі даних з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, а щодо самозайнятих осіб – з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку, отриманих у результаті взаємодії зазначених інформаційних систем, а також з використанням відомостей із Єдиного державного реєстру, отриманих відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

 1. Виключення платника акцизного податку з реєстру платників здійснюється:

в разі, коли відповідна особа подає заяву про анулювання реєстрації у зв’язку з припиненням діяльності з реалізації пального або спирту етилового. Заява надсилається у порядку, встановленому для реєстрації, та розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів після її надходження. У такому разі датою анулювання реєстрації платника акцизного податку є дата виключення його з реєстру платників;

за самостійним рішенням контролюючого органу за основним місцем обліку особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем. Зазначене рішення контролюючий орган приймає протягом трьох робочих днів після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру. У такому разі датою анулювання реєстрації платника акцизного податку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Анулювання реєстрації платника акцизного податку проводиться

за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким платником, всіма його акцизними складами/акцизними складами пересувними та кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Анулювання реєстрації акцизного складу здійснюється

в разі виведення акцизного складу з експлуатації та подання заяви з відміткою про анулювання реєстрації акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. У разі подання зазначеної заяви платником акцизного податку надсилається повідомлення про закриття та припинення експлуатації такого об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу.

Анулювання реєстрації акцизного складу проводиться за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким акцизним складом за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

У разі анулювання реєстрації платника акцизного податку анулюється реєстрація всіх його акцизних складів.

 1. Якщо не пізніше наступного дня після анулювання реєстрації особи як платника акцизного податку за її заявою така особа подає заяву про реєстрацію як платника акцизного податку, реєстрація зазначеної особи як платника акцизного податку проводиться шляхом повторної реєстрації. У такому випадку датою реєстрації є дата попередньої реєстрації, а електронний рахунок не закривається.

У разі такої повторної реєстрації відомості про акцизні склади, зазначені в заяві про реєстрацію, до системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового не вносяться, при цьому здійснюється повторна реєстрація всіх акцизних складів, які були зареєстровані такою особою на момент анулювання реєстрації, із збереженням їх уніфікованих номерів. Після такої повторної реєстрації в разі потреби внесення змін до відомостей про акцизні склади здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку на підставі заяви.

 1. Транспортні засоби реєструються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового як акцизні склади пересувні автоматично в разі, коли такі транспортні засоби зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, під час здійснення яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, зокрема згідно з даними акцизної накладної, складеної в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації платником акцизного податку, який ввозить пальне або спирт етиловий на митну територію України.

Транспортний засіб, в якому міститься пальне, право власності на яке належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального, що міститься в такому транспортному засобі. Кожний такий акцизний склад пересувний реєструється як окремий акцизний склад пересувний.

Відомості щодо розпорядника акцизного складу пересувного змінюються в разі, коли право власності на пальне, яке міститься в транспортному засобі, переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого суб’єкта господарювання, і такий транспортний засіб вважається іншим акцизним складом пересувним. У момент зазначеного переходу права власності на пальне складається акцизна накладна.

 1. Реєстрація транспортного засобу як акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового припиняється за наявності в системі документально підтверджених даних щодо припинення використання платником акцизного податку транспортного засобу для переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового на митній території України, а саме під час виконання одночасно всіх таких умов:

стосовно такого акцизного складу пересувного в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровані всі примірники акцизних накладних (другі примірники акцизних накладних, складених у двох примірниках, або перші примірники акцизних накладних, складених в одному примірнику), в яких транспортний засіб був зазначений як акцизний склад пересувний;

дорівнюють нулю обсяги пального або спирту етилового, які обліковуються в розрізі такого акцизного складу пересувного в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

 1. Транспортні засоби, зареєстровані як акцизні склади пересувні, включаються до переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується відповідно до підпункту 230.1.5пункту 230.1 статті 230 Кодексу.

Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

Порядок відкриття/закриття електронних рахунків платників акцизного податку та розрахунків з бюджетом

 1. Електронний рахунок платника акцизного податку відкривається Казначейством на безоплатній основі без укладення договору. На електронний рахунок платник акцизного податку зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунка.
 2. Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі відомостей, які ДФС після внесення осіб до реєстру платників протягом одного робочого дня надсилає Казначейству.

У таких відомостях зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер бюджетного рахунка, код згідно з ЄДРПОУ та МФО Казначейства.

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, відкриває електронні рахунки.

Електронні рахунки, які до 1 липня 2019 р. були відкриті Казначейством платнику акцизного податку, зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального, продовжують використовуватися в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після настання зазначеної дати платником акцизного податку, який був зареєстрований до 1 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Електронні рахунки, які до 1 липня 2019 р. були відкриті Казначейством платнику акцизного податку, зареєстрованому в системі електронного адміністрування реалізації пального, продовжують використовуватися в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після настання зазначеної дати платником акцизного податку, який був зареєстрований з 1 по 23 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Платнику акцизного податку, який не був зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та зареєструвався в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до 1 липня 2019 р., електронний рахунок відкривається Казначейством до 1 липня 2019 р. у порядку, визначеному пунктом 17 цього Порядку та абзацами першим – третім цього пункту.

Датою початку здійснення платником акцизного податку операцій з використанням електронного рахунка в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є дата відкриття такого рахунка, але не раніше ніж 1 липня 2019 року.

Електронний рахунок платника акцизного податку, зареєстрованого в системі електронного адміністрування реалізації пального, який не зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 2 липня 2019 р., закривається 23 липня 2019 р. за правилами, встановленими для закриття електронного рахунка в разі анулювання реєстрації як платника акцизного податку.

 1. Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника акцизного податку не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття такого рахунка. Після надходження зазначеного повідомлення ДФС інформує платника акцизного податку про реквізити його електронного рахунка.
 2. Платник акцизного податку має право отримувати від ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, на підставі запитів, які він надсилає до ДФС.
 3. Казначейство подає ДФС інформацію про суми поповнення електронних рахунків у розрізі платників акцизного податку протягом операційного дня, в який надійшли такі кошти.
 4. Електронний рахунок відкривається платнику акцизного податку для перерахування акцизного податку в сумі, необхідній для реєстрації платником акцизного податку заявок на поповнення обсягу залишків пального або спирту етилового.

Кошти, зараховані платником акцизного податку на електронний рахунок, автоматично перераховуються Казначейством на бюджетний рахунок, призначений для сплати акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, протягом операційного дня, в який такі кошти зараховані на електронний рахунок.

Казначейство подає ДФС інформацію про перераховані до бюджету кошти з електронних рахунків платників акцизного податку в розрізі зазначених платників не пізніше операційного дня, що настає за днем такого перерахування.

 1. У разі анулювання реєстрації платника акцизного податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

Для закриття електронних рахунків ДФС надсилає Казначейству відомості, в яких зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер електронного рахунка.

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, закриває електронні рахунки.

Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пізніше операційного дня, що настає за днем його закриття.

 1. У разі повторної реєстрації особи як платника акцизного податку їй відкривається новий електронний рахунок відповідно до пункту 18цього Порядку.
 2. Перерахування сум податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізованого пального або спирту етилового протягом звітного періоду, зазначеного в декларації з акцизного податку за звітний (податковий) період, здійснюється платником акцизного податку самостійно з власного поточного рахунка до відповідного бюджету в строки, передбачені Кодексом, з урахуванням сум податку, що були перераховані таким платником на його електронний рахунок.
 3. Розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафів, пені здійснюються платником акцизного податку до відповідного бюджету з власного поточного рахунка.
 4. Помилково та/або надміру зараховані до бюджету кошти повертаються платнику акцизного податку в порядку, визначеному 
  статтею 43Кодексу.

Порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 1. У системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕДведеться окремо облік обсягів пального, що:

оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною іншою ставкою податку;

оподатковуються на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.8 статті 229 Кодексу;

не підлягають оподаткуванню;

звільняються від оподаткування.

Обсяги ввезеного на митну територію України пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового:

зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного податку – розпорядником таких акцизних складів пересувних.

Ведення обліку обсягів пального у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється ДФС.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік у розрізі платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД:

обсягів пального в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що зазначені у виданих та отриманих акцизних накладних і розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок, які оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

обсягів пального, на які платники акцизного податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених до бюджету коштів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники акцизного податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;

обсягів залишків пального в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на які платники акцизного податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник акцизного податку має право шляхом надіслання запиту до ДФС отримати інформацію про суми зазначених залишків.

 1. У системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕДведеться окремо облік обсягів спирту етилового, що:

оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною іншою ставкою податку;

оподатковуються на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 Кодексу;

не підлягають оподаткуванню;

звільняються від оподаткування.

Обсяги ввезеного на митну територію України спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового:

зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного податку – розпорядником таких акцизних складів пересувних.

Ведення обліку обсягів спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснюється ДФС.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік у розрізі платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД:

обсягів спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних і розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

обсягів спирту етилового, виробленого на митній території України, з яких сплачено акцизний податок, які оподатковуються на умовах, встановлених статтею 225 та підпунктами “а” – “ґ” та “д” – “ж” пункту 229.1 статті 229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

обсягів спирту етилового, на які платники акцизного податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового за рахунок сплачених до бюджету коштів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники акцизного податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового;

обсягів залишків спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на які платники акцизного податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник акцизного податку має право шляхом надіслання запиту до ДФС отримати інформацію про суми зазначених залишків.

 1. Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (цілодобово щодня), крім періоду, необхідного для її технічного обслуговування.

Технічне обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового проводиться у часові проміжки з незначною кількістю звернень до неї платників акцизного податку.

Інформація про запланований час технічного обслуговування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового розміщується на офіційному веб-сайті ДФС не пізніше ніж за 24 години до початку проведення технічного обслуговування.

 1. Облік у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового ведеться в літрах, приведених до температури 15°C, – для пального та декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°C, – для спирту етилового. При цьому обсяги відпущеного в місцях роздрібної торгівлі пального, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей цього Порядку вважаються обсягами пального в літрах, приведених до температури 15°C. Такі одиниці обліку для пального та спирту етилового мають використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
 2. ДФС в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового автоматично відкриває платникам акцизного податку облікові картки, в яких ведеться облік:

обсягів залишків пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, які обчислюються за формулою, визначеною в пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишків спирту етилового згідно з актом інвентаризації, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;

сум залишків коштів, перерахованих платником акцизного податку на електронний рахунок з поточного рахунка з урахуванням суми овердрафту, визначеного пунктом 39 цього Порядку, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишків пального, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;

сум залишків коштів, перерахованих платником акцизного податку на електронний рахунок з поточного рахунка, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишків спирту етилового, на які платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних.

Формула акцизних накладних

 1. Платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД(ΣАНаклп), обчислений за такою формулою:

ΣАНаклп = ΣАНаклОтр + ΣАМитн + ΣЗаявкиПоповн – ΣКоригЗаявкиПопов – ΣАНаклВид – ΣВтрат – ΣАМитнЕкспорт,

де ΣАНаклОтр – загальний обсяг пального за отриманими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣАМитн – загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу. Показник зараховується автоматично за платниками акцизного податку в розрізі умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД як обсяг пального, який такі платники можуть розподілити між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення;

ΣЗаявкиПоповн – загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального із списанням з облікових карток коштів акцизного податку, сплаченого до бюджету, що дорівнюють сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального.

У разі коли у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального або умов оподаткування є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД/умовою оподаткування і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД/іншою умовою оподаткування, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються;

ΣКоригЗаявкиПоповн – загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;

ΣАНаклВид – загальний обсяг пального за виданими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено першими примірниками акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣВтрат – загальний обсяг пального, втраченого як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, зокрема внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення пального, зазначений в акцизній накладній/розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣАМитнЕкспорт – загальний обсяг пального, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями, на який складені акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Зміна показника ΣАНаклВид відбувається у день реєстрації першого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника ΣАНаклОтр – у день реєстрації другого примірника акцизної накладної (під час ввезення пального – у день реєстрації першого примірника акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Під час реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий:

у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ΣАНаклВид щодо акцизного складу;

у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ΣАНаклОтр щодо такого іншого акцизного складу;

показники ΣАНаклОтр та ΣАНаклВид щодо акцизного складу пересувного не змінюються.

На обсяги пального, що реалізується з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки, платнику акцизного податку – отримувачу пального, зміна показника ΣАНаклОтр у такого платника податку – отримувача пального не відбувається.

 Формула акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних на обсяг реалізованого спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД(ΣАНаклсе)

 1. Платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД(ΣАНаклсе), обчислений за такою формулою:

ΣАНаклсе = ΣАНаклОтр + ΣАМитн + ΣЗаявкиПоповн – ΣКоригЗаявкиПопов – ΣАНаклВид – ΣВтрат – ΣАМитнЕкспорт,

де ΣАНаклОтр – загальний обсяг спирту етилового за отриманими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣАМитн – загальний обсяг спирту етилового, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок. Показник зараховується автоматично за платниками акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД як обсяг спирту етилового, який такі платники можуть розподілити між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення;

ΣЗаявкиПоповн – загальний обсяг спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку спирту етилового із списанням з облікових карток коштів акцизного податку, сплаченого до бюджету, що дорівнюють сумі акцизного податку для відповідного обсягу спирту етилового.

У разі коли у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників спирту етилового є необхідність провести збільшення обсягів спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку спирту етилового, в якій зазначаються обсяги спирту етилового, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються;

ΣКоригЗаявкиПоповн – загальний обсяг спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку спирту етилового, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку спирту етилового;

ΣАНаклВид – загальний обсяг спирту етилового за виданими платником акцизного податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣВтрат – загальний обсяг спирту етилового, втраченого як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого спирту етилового, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення спирту етилового, зазначений в акцизній накладній/розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣАМитнЕкспорт – загальний обсяг спирту етилового, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями, на який складені акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Зміна показника ΣАНаклВид відбувається у день реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника ΣАНаклОтр – у день реєстрації другого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Під час реалізації спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий:

у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ΣАНаклВид щодо акцизного складу;

у день реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної здійснюється зміна показника ΣАНаклОтр щодо такого іншого акцизного складу;

показники ΣАНаклОтр та ΣАНаклВид щодо акцизного складу пересувного не змінюються.

 1. Платник акцизного податку зобов’язаний протягом 20 календарних днів починаючи з 1 липня 2019 р. подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 р. із зазначенням адрес акцизних складів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, у яких зберігаються обсяги залишку спирту етилового, правовстановлюючі документи на відповідні об’єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких акцизних складів.

Форма акта проведення інвентаризації затверджується наказом Мінфіну.

Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишків спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового.

Зазначені в акті інвентаризації обсяги залишку спирту етилового у розрізі кодів згідно з  УКТЗЕД контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 Кодексу, шляхом одноразового збільшення показника (ΣАНакл) за відповідними кодами згідно з УКТЗЕД як обсяг, на який платник акцизного податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

 1. Акцизна накладна, розрахунок коригування до акцизної накладної, заявка на поповнення залишку пального або спирту етилового, коригування до заявки на поповнення залишку пального або спирту етилового складаються особами, що здійснюють реалізацію пального або спирту етилового та які відповідно до підпункту 212.1.15пункту 212.1 статті 212 Кодексу визначені платниками акцизного податку та включені до реєстру платників відповідно до цього Порядку.
 2. У разі коли у платника акцизного податку виникає потреба у поповненні обсягу залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови:

наявності на обліковій картці коштів сплаченого акцизного податку в сумі, не меншій ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці, – для обсягів пального, що оподатковуються акцизним податком;

відсутності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку – для обсягів пального, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 Кодексу, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування.

Заявка на поповнення обсягів залишку пального складається особою, що здійснює реалізацію пального, у разі, коли виникає потреба в поповненні обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Сума залишків акцизного податку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального (ΣЗап), обчислюється як загальна сума поповнення таким платником з поточного рахунка його електронного рахунка (ΣПопрах) за вирахуванням загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявках на поповнення обсягів залишку пального (ΣАп) з урахуванням коригувань до зазначених заявок такого платника. Зазначені суми обчислюються наростаючим підсумком починаючи з 1 березня 2016 року.

Перерахунок показників (ΣЗап, ΣПопрах, ΣАп) здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання ДФС документів, на підставі яких проводиться розрахунок.

 1. У разі коли у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку спирту етилового за умови:

наявності на обліковій картці коштів сплаченого акцизного податку в сумі, не меншій ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу спирту етилового у такій заявці, – для обсягів спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;

відсутності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку – для обсягів спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1статті 229 Кодексу, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування.

Заявка на поповнення обсягів залишку спирту етилового складається особою, що здійснює реалізацію спирту етилового, у разі, коли виникає потреба в поповненні обсягів залишку спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Сума залишків акцизного податку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку спирту етилового (ΣЗап), обчислюється як загальна сума поповнення таким платником з поточного рахунка його електронного рахунка (ΣПопрах) за вирахуванням загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявках на поповнення обсягів залишку спирту етилового (ΣАп) з урахуванням коригувань до зазначених заявок такого платника. Зазначені суми обчислюються наростаючим підсумком починаючи з 1 липня 2019 року.

Перерахунок показників (ΣЗап, ΣПопрах, ΣАп) здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання ДФС документів, на підставі яких проводиться розрахунок.

 1. Платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими були задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р., контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідні 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 р. – лютий 2016 р.) були задекларовані таким платником до сплати до бюджету та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту збільшуються показники суми залишку акцизного податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Вперше сума овердрафту відкривається на шостий робочий день з дня початку перехідного періоду роботи системи електронного адміністрування реалізації пального.

Зазначений овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником акцизного податку до сплати до бюджету та погашені. Зазначений перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

З 1 липня 2019 р. до суми овердрафту застосовується коефіцієнт у розмірі 1,2.

 1. У разі збільшення обсягу пального або спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕДз одночасним зменшенням обсягів пального або спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД такий платник акцизного податку може оформити заявку на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового, в якій зазначаються обсяги пального або спирту етилового, які збільшуються, та обсяги, які зменшуються.

Якщо суми акцизного податку на зазначене пальне або спирт етиловий є рівними, така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без зміни показника (ΣАп).

У разі коли сума акцизного податку на пальне або спирт етиловий, обсяги залишку якого збільшуються, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне або спирт етиловий, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального або спирту етилового, що збільшуються, та обсягів, що зменшуються, і реєструється із збільшенням показника (ΣАп).

У разі коли сума акцизного податку на пальне або спирт етиловий, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне або спирт етиловий, обсяги залишку якого зменшуються у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без зміни показника (ΣАп).

 1. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового платник акцизного податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг пального або спирту етилового в межах обсягів залишків пального або спирту етилового (ΣАНакл).

Зазначене коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового має відображатися в декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

 1. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджуються наказом Мінфіну.
 2. Для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального зберігаються фактично станом на 1 липня 2019 р.:

платники акцизного податку та суб’єкти господарювання, які з 1 липня 2019 р. не підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні у двох примірниках на такі обсяги пального, перший примірник зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично зберігалися станом на 1 липня 2019 р., та розпорядників таких акцизних складів/акцизних складів пересувних шляхом заповнення обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами “г”, “ґ”, “з” та “и” пункту 231.1 статті 231 Кодексу;

після виконання платником акцизного податку вимог абзацу другого цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного такий розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного зобов’язаний з 16 до 22 липня 2019 р. (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної.

Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 до 15 липня 2019 р. (включно) обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:

16 липня 2019 р. зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

з 16 до 22 липня 2019 р. (включно) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником акцизного податку – розпорядником таких акцизних складів пересувних.

 1. Для врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового залишків скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб населення відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2483), облік якого у системі електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, платник акцизного податку з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) без сплати акцизного податку подає заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 1 липня 2019 року.

45. Для врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового залишків пального у суб’єктів господарювання, які до 1 липня 2019 р. не підпадали під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а з 1 липня 2019 р. підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, облік якого в системі електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, такі платники з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) без сплати акцизного податку подають заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 1 липня 2019 р. за кожним кодом пального згідно з УКТЗЕД та кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним для подальшого використання виключно для власного споживання або промислової переробки.


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X