Головна » Бухгалтеру » Консультації » Декларація платника єдиного податку: складання, подання, нестандартні випадки та їх відображення у звіті
Консультації

Декларація платника єдиного податку: складання, подання, нестандартні випадки та їх відображення у звіті

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Податковий період

Нагадаємо про основні моменти, які слід знати кожному платнику єдиного податку:

1) податковим періодом для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік. Податковим періодом для платників єдиного податку третьої групи (як фізосіб-підприємців, так і юридичних осіб) є календарний квартал (п. 294.1 ПКУ);

2) звітний період починається з першого числа першого місяця податкового періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового періоду (п. 294.2 ПКУ);

3) для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи, перший податковий період починається з першого числа місяця, наступного за наступним звітним кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.3 ПКУ). Наприклад, особа змінила систему оподаткування і за даними реєстру платників єдиного податку зареєстрована як платник єдиного податку 24 грудня, тоді перший звітний період починається 1 січня;

4) для новозареєстрованих платників єдиного податку перший звітний період починається (п. 294.4 ПКУ):

— для підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (з 22.10.2019 р. діє нова форма!) і обрали першу або другу групу, — з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. Наприклад, державна реєстрація у січні, подали заяву на єдиний податок до кінця січня, перший звітний період — з 1 лютого;

— для суб’єктів господарювання (фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву про застосування спрощеної системи оподаткування і обрали третю групу, — з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Наприклад, держреєстрація 2 січня, подали заяву на єдиний податок до 11 січня, перший звітний період — з 1 січня;

5) у разі держреєстрації припинення останнім податковим періодом вважається період, у якому податкова отримала від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення (п. 294.6 ПКУ)

6) у разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім звітним періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до ДПС заяву щодо зміни податкової адреси (п. 294.7 ПКУ). Адже згідно з п. 295.4 ПКУ єдиний податок сплачується платниками першої — третьої груп за місцем податкової адреси (додатково див. IПК від 21.06.2019 р. №2844/6/99-99-12-03-05-15/IПК).

Строк подання декларації

Податкові декларації платника єдиного податку подаються у строк:

— протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, платниками єдиного податку першої та другої групи. Останній день строку подання декларації за 2019 рік згідно з 49.20 ПКУ — 2 березня 2020 р., тому що 29 лютого — це вихідний (проте рекомендуємо дочекатись додатково офіційної інформації від ДПС). У декларації відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески. Річна декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за іншими ставками (п. 296.2 ПКУ). Отримані протягом податкового періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, установлених п. 291.4 ПКУ, відображаються платниками єдиного податку в декларації з урахуванням особливостей, визначених пп. 296.5.1 — 296.5.5 Кодексу;

Перенесення граничного строку подання декларації

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Пункт 49.20 ПКУ

— протягом 40 к. д., наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя), платниками єдиного податку третьої групи (п. 296.3 ПКУ). Останній день строку подання декларації за 2019 рік — 10 лютого 2020 р., тому що 9 лютого — це вихідний.

Зміни податкової адреси:

— платник єдиного податку першої і другої групи не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни, подає заяву про зміни;

— платники єдиного податку третьої групи подають заяву разом з декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Пункти 298.5 та 298.6 ПКУ

Складання декларації платника єдиного податку

Податкова декларація складається наростаючим підсумком (п. 296.7 ПКУ) з початку року і заповнюється у гривнях з двома десятковими знаками після коми. Форми декларацій затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. №578.

Підприємці — платники єдиного податку у декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ПКУ (перша та друга групи єдиного податку);

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (додатково див. п. 293.4 ПКУ).

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку (3% або 5%);

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку (додатково див. п. 293.5 ПКУ).

Підприємці — платники єдиного податку

Спочатку проанонсуємо добру новину. 20 грудня ВРУ у першому читанні прийнято за основу проєкт закону №2524 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців». Проєктом пропонується скасувати вимогу обов’язкової реєстрації та ведення книги обліку доходів для фізосіб-підприємців I та II груп «спрощенців» та III групи, які не є платниками ПДВ. Підприємець за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки у книзі доходів настає, тільки якщо такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.

А тепер щодо практичних питань подання декларації.

Види діяльності. На підставі заяви про застосування спрощеної системи до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. I ПКУ не передбачено обмежень для підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до такого реєстру.

У полі 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» розділу I декларації платника єдиного податку зазначають код та назву лише тих видів економічної діяльності відповідно до КВЕД, які фактично здійснювалися у звітному періоді платником єдиного податку. Адже під час держреєстрації кількість обраних кодів КВЕД не обмежено, і на практиці підприємці про всяк випадок реєструють КВЕДи, за якими не здійснюють діяльності. Зверніть увагу, що в електронному вигляді таблиця поля 9 декларації містить лише один рядок. За потреби кількість рядків може бути збільшено.

Відсутність доходів. Iноді платник єдиного податку протягом місяця або кварталу не отримував доходів. Постає запитання: чи треба подавати декларацію? Платник єдиного податку третьої групи, який протягом звітного періоду — кварталу не мав доходів, але у попередніх кварталах року отримав та задекларував дохід, за поточний звітний період подає декларацію, тому що звітність формується наростаючим підсумком. Тож потрібно задекларувати отриманий ним раніше дохід (без сплати єдиного податку). У цьому разі заповнюється рядок 13 (значення рядка 12 декларації попереднього звітного періоду), а у рядку 14 буде прочерк.

А от платникам першої і другої групи, які звітуються за наслідками року, не слід забувати про сплату авансом (не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця) єдиного податку, навіть якщо доходу у відповідному місяці немає. Декларація подаватиметься за наслідками року, де слід відобразити у відповідних рядках (1 або 3 залежно від групи) річний дохід звітного періоду загальною сумою. Враховуючи, що декларація заповнюється на підставі даних книги обліку доходів, це графа 6. У графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5.

Зміна групи. У разі самостійного рішення про зміну групи протягом року і незалежно від обраної нової групи платника єдиного податку декларацію подають у квартальні строки1.

1 Додатково див. ЗIР, підкатегорія 107.05, запитання: «Як заповнюється податкова декларація платника єдиного податку ФОП у разі зміни групи протягом року та який термін її подання у такому випадку?».

У квартальній декларації треба заповнити відповідні розділи для відповідної групи, на якій перебував підприємець.

А от в подальшому декларація подається наростаючим підсумком у строк для річного звітного періоду платниками першої та другої груп, а платниками третьої групи — у строки для квартального податкового періоду. I знову у деклараціях слід відобразити показники за минулий період відповідної групи і на якій платник єдиного податку перебуває тепер.

Оподаткування доходів при зміні групи. Слід бути уважним у разі отримання коштів під час перебування у новій групі. У разі переходу підприємця з однієї до іншої групи єдиного податку підприємець може включити до декларації за попередній звітній період суму коштів, зароблену, але не отриману у звітному податковому періоді.

Оподаткування при зміні групи: позиція податківців

У ЗIР, підкатегорія 107.01.07*, повідомляється:

— у разі якщо платник єдиного податку першої або другої групи перейшов до третьої групи, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування у першій або другій групі, надійшли у звітному періоді перебування вже у третій групі, то такі кошти включаються до декларації за звітний період платника третьої групи та оподатковуються за ставками цієї групи — 3% або 5%;

— у разі якщо платник єдиного податку третьої групи перейшов до другої групи, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування у третій групі, надійшли у звітному періоді перебування у другій групі, то підприємець зобов’язаний подати уточнену декларацію за попередній звітний період та включити зазначені кошти до складу доходу, який оподатковується за ставками третьої групи — 3% або 5%.

Але все ж таки рекомендуємо убезпечитися власною IПК.

* Запитання: «Чи включаються до складу доходу та як оподатковуються і відображаються у податковій декларації платника ЄП ФОП кошти, які фактично отримані під час перебування у новій групі від видів діяльності, що заборонені для здійснення в даній групі, але були дозволені у попередній групі?».

Перевищення доходу. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий період, у якому відбулося таке перевищення (п. 296.6 ПКУ)!

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка. Така сума показується в окремому рядку (2 або 4 або 7) й оподатковується за ставкою 15%, про що зазначається у рядку 9 декларації.

Повернення коштів. Якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю відбувається у разі розірвання договору у періоді їх отримання, то такі кошти не включаються до складу доходу платника єдиного податку та не підлягають відображенню у декларації.

Проте якщо повернення коштів відбувається в іншому податковому періоді, платник єдиного податку повинен включити таку суму до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримано, та здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається їх повернення. Такий перерахунок відобразиться у книзі обліку доходів у рядку 3 та скоригується у рядку 4 і на підставі даних книги відобразиться у відповідних рядках декларації платника єдиного податку.

Iнший спосіб розрахунків. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж готівковий або безготівковий, платники єдиного податку в декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Крім того, на підставі пп. 4 пп. 298.2.3 ПКУ доведеться з першого числа місяця, наступного за податковим періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків, полишити лави платників єдиного податку.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ)*.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 к. д. після граничного строку подання декларації за податковий квартал.

Але увага! Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал (п. 295.7 ПКУ).

* Платники єдиного податку можуть сплатити податок авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Юридичні особи

Більшість зазначених вище випадків стосується і платників єдиного податку — юросіб. Наприклад, у полі 4 декларації «Код виду економічної діяльності (КВЕД)» відображається код основного виду економічної діяльності підприємства, відповідно до реєстраційних документів.

У разі повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата, в іншому періоді юрособа повинна включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування цих коштів, та здійснює перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої декларації або уточнення показників у складі звітної декларації за наступний податковий період у розділі IV.

Тому не будемо повторюватись, а спинимося, наприклад, на перехідних операціях. Проблема перехідних операцій для юридичних осіб полягає в тому, що об’єкт оподаткування ЄП та об’єкт оподаткування податком на прибуток є різними. У першому випадку це дохід, який у більшості випадків визначається за касовим методом, у другому діє принцип нарахувань, і фінансовий результат бухгалтерського обліку є об’єктом оподаткування, у деяких випадках — із урахуванням різниць.

Отримання коштів на спрощеній системі. Суми коштів, що надійшли як оплата товарів/робіт, реалізованих у період перебування на загальній системі (розуміємо: з яких сплачено податок на прибуток), на підставі ч. 6 п. 292.11 ПКУ не включаються до складу доходу платника єдиного податку.

Відвантаження товару/надання послуг на спрощеній системі. Якщо підприємство відвантажило товар/надало послуги на спрощеній системі оподаткування, доходу у податковому обліку немає. А от у бухгалтерському обліку діє метод нарахувань, тому на дату відвантаження відобразяться доходи та витрати.

Оплату за товар/послуги отримано на загальній системі. У бухгалтерському обліку це жодним чином не позначиться у доходах та витратах. Виходить, що коли товари відвантажені на спрощеній системі, то отримана оплата на загальній системі взагалі не оподатковується. Але якщо колишній платник єдиного податку стане великим платником податку на прибуток, то слід звернути увагу на пп. 140.5.12 ПКУ: фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари/послуги, відвантажені/надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Звертаємо увагу, що положення пп. 140.5.12 ПКУ не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи.

71 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X