Підготовлено проект наказу Мінфіну, яким передбачено зміни до НП(С)БОДС 123 «Запаси», НП(С)БОДС 124 «Доходи» , НП(С)БОДС 135 «Витрати», Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Порядку його застосування, а також Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

Серед майбутніх змін, зокрема:

1. Уточнено, що доходом звітного періоду визнається сума зобов’язання бюджету, яка не підлягає погашенню, списаного в цьому звітному періоді (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув).

2. З’явиться новий субрахунок 7512 «Трансферти». На ньому вестиметься облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних із перерахуванням сум трансфертів, і коштів, отриманих для виконання цільових заходів.

3. Списану дебіторську заборгованість вилучають з елементів витрат за необмінними операціями, тож вона не відображатиметься на рахунку 85 «Витрати за необмінними операціями».

4. У Типовій кореспонденції оновлять бухгалтерські проводки щодо:

 • отримання цільового фінансування для придбання основних засобів і/або їх поліпшення;
 • придбання устаткування, що потребує монтажу;
 • передання устаткування в монтаж;
 • відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), поліпшення, капітальне будівництво об’єктів основних засобів;
 • відображення витрат на реконструкцію та модернізацію об’єкта оренди (будівлі);
 • вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»;
 • зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію;
 • зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»;
 • відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності;
 • оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів;
 • нарахування амортизації основних засобів;
 • витрат на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів;
 • нарахування амортизації безоплатно отриманих нематеріальних активів (окрім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності);
 • прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми;
 • перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти;
 • коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • нарахування плати за оренду майна.