Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Допомога всім застрахованим особам, котрі страждають від перманентних локдаунів
Ініціативи законотворців Держоргани інформують Консультації

Допомога всім застрахованим особам, котрі страждають від перманентних локдаунів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Верховна Рада України ухвалила 30.03.2021 Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, який було  внесено до Верховної Ради Президентом України як невідкладний (законопроєкт № 5300).

Слід зазначити, що на території регіонів, на яких установлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи для ведення бізнесу, пов’язані із прийманням відвідувачів, основною метою запровадження яких є обмеження контактів громадян між собою.

Законопроектом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. гривень та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

До речі, про кошти саме регіональних бюджетів ми нещодавно повідомляли. В Офісі президента саме минулого тижня було проведено конгрес саме на цю тему та, здається, роздано наполегливе прохання, допомогти громадянам коштом місцевих бюджетів.

При цьому така допомога застрахованим особам надаватиметься у разі перебування страхувальника відповідної застрахованої особи на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Прогноз результатів  сприятливий – допомога позитивно вплине на застрахованих осіб завдяки наданню фінансової підтримки у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

З Державного бюджету України та місцевих бюджетів допомогу отримають:

 1. Застраховані особи– виплата з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та у зв’язку із втратою частини доходу фізичними особами – підприємцями, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 2. наймані працівники суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності, або фізичною особою – підприємцем, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності.

Допомога застрахованим особам, передбачена цим Законом, надається у 2021 році одноразово.

Застрахована особа має право на отримання допомоги на підставі самостійного звернення такої фізичної особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги застрахованим особам протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

У заяві про виплату допомоги застрахованими особами – заявниками зазначаються:

 1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 2. адреса реєстрації місця проживання заявника;
 3. номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN;
 4. підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;
 5. надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.

Порядок подання та форма заяви про надання допомоги застрахованим особам на період запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), визначається Кабінетом Міністрів України.

Перевірка інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві про виплату допомоги застрахованим особам, здійснюється програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страхувальників та застрахованих осіб.

Порядок формування та перевірки відомостей, а також порядок перерахування допомоги за рахунок Державного бюджету України та строки її надання, повернення та стягнення у разі подання застрахованою особою недостовірних даних встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок виплати допомоги застрахованим особам відповідно до цього Закону за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

 Допомога застрахованим особам не надається:

1) найманим працівникам:

 • які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці відповідного кварталу, а саме:
 • четвертого кварталу 2020 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у лютому – квітні 2021 року;
 • першого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у травні – липні 2021 року;
 • другого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у серпні – жовтні 2021 року;
 • третього кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у листопаді – грудні 2021 року;
 • які працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;
 • які працюють у суб’єкта господарювання за сумісництвом;
 • середня заробітна плата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує поданню звернення;

2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:

 • державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, становить менше трьох місяців;
 • які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за шість місяців;
 • основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;
 • які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;
 • підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, припинена.

Відповідальність застрахованих осіб

 1. Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги, передбаченої цим Законом.

У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено допомогу, що впливають на право застрахованої особи на її одержання, сума допомоги підлягає поверненню застрахованою особою до Державного бюджету України та відповідного місцевого бюджету у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Не повернуті добровільно суми, передбачені абзацом другим цієї частини, підлягають стягненню на підставі рішення про відшкодування допомоги, яке видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та є виконавчим документом.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що потрібно для того, щоб цей закон спрацював

Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити виплати, передбачені цим Законом, за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону:
 • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

А це означає тільки одне, що повною мірою реалізувати своє право на компенсації страхувальники зможуть не раніше середини квітня 2021 року.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X