Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Довідка про відсутність у платників податків заборгованості: буде оновлено порядок надання
Ініціативи законотворців

Довідка про відсутність у платників податків заборгованості: буде оновлено порядок надання

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На офіційному сайті Мінфіну України оприлюднено проект наказу «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи».

Проектом наказу передбачено нормативне врегулювання питання надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також підвищення ефективності проведення публічних закупівель та поліпшення обслуговування платників.

Документом пропонується затвердити:

  • Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі — порядок);
  • Довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі — довідка);
  • Заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі — заява).

Запропонованим Порядком, зокрема, передбачено, що довідка надається за заявою платника, яка подається:

  • у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. У випадку подання заяви до державної податкової інспекції вона передається до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган);
  • в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником.

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання заяви про надання довідки органом, до якого її було подано.

Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.

За відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, уповноваженим органом формується довідка.

Строк дії довідки становить десять календарних днів з дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

У разі якщо платник не отримав довідку, сформовану у паперовій формі до закінчення строку її дії, така довідка зберігається в уповноваженому органі.

Довідка надається за вибором платника, зазначеним у заяві, у паперовій або електронній формі.

Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву про надання такої довідки.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

За наявності у платника, за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів, податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу.

10 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X