Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Листи ДФС » ФОП та амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. основних засобів
Листи ДФС

ФОП та амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. основних засобів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2017 р. № 2535/П/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 ПКУ, розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань нарахування амортизації на основні засоби та, з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненнях, повідомляє таке.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування встановлено ст. 177 ПКУ.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначено п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

Згідно з нормами пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Кодексу, які набули чинності з 01 січня 2017 року, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Не підлягають амортизації такі основні засоби подвійного призначення: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові та вантажні автомобілі.

Згідно з пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Кодексу амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів:

Читати по темі:  Військовий облік працівників у Юрособи та ФОП: позиція Генштабу

група 1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом – 15 років;

група 2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої – 10 років;

група 3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні – 5 років;

група 4 – нематеріальні активи – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

Дія пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Кодексу поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Враховуючи викладене, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р., має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. основних засобів та нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів, при наявності підтверджуючих на здійснення таких витрат документів (крім основних засобів подвійного призначення, визначених пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

липень, 2021

X