Головна » Бухгалтеру » Консультації » ФОП загальносистемники: Витрати, які включаються до складу витрат
Консультації

ФОП загальносистемники: Витрати, які включаються до складу витрат

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Об’єктом оподаткування для ФОП  на загальній системі оподаткування  є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

До переліку витрат, які безпосередньо пов’язані з отриманням доходів від провадження господарської діяльності ФОП на загальній системі оподаткування, включено:

  • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта – п.п.177.4.1 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  • витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування) – абз.1 п.п.177.4.2 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  •  обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством –  абз.2 п.п.177.4.2 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  •  суми податків, зборів, пов’язаних з проведенням господарської діяльності ФОП (крім податку на додану вартість для ФОП, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості) – п.п.177.4.3 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  • суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом – п.п.177.4.3 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  • платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності ФОП, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю ФОП – п.п.177.4.3 п.177.4 ст.177 ПКУ;
  •  інші витрати, до складу яких включаються витрати,  пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в п.п. 177.4.1 – 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг -п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

 

ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X