Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Держоргани інформують » Коментар ДФС з приводу заповнення нових форм касових ордерів
Держоргани інформують

Коментар ДФС з приводу заповнення нових форм касових ордерів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Постановою Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” серед іншого (див. у матеріалі Затверджено нову редакцію Положення про ведення касових операцій) затверджено нові форми касових документів. У категорії 109.15 ЗІР опубліковано коментар ДФС з приводу заповнення нових форм касових ордерів. 

Заповнення прибуткового касового ордеру здійснюється наступним чином:
     – у рядку «Найменування підприємства/ установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;
     – у рядку «Прибутковий касовий ордер №» ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;
     – у колонках таблиці зазначається номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, яка отримана (включаючи і суму податку на додану вартість (далі – ПДВ) та код цільового призначення;
     – у рядку «Прийнято від» зазначається інформація про особу (суб’єкт господарювання) від якої прийняті готівкові кошти;
     – у рядку «Підстава» зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів (джерело походження);
     – у рядку «Сума» зазначається фактично отримана сума коштів. Якщо платник податків є платником ПДВ, то в даному полі зазначається загальна сума отриманих коштів, тобто включаючи суму ПДВ.
     Далі в прибутковому касовому ордері у рядку «Додатки» зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти і головного бухгалтера.
     При цьому, поля відривної частини прибуткового касового ордеру заповнюються аналогічно частині, яка залишається у суб’єкта господарювання, але на відривній частині ставиться печатка.

  Заповнення видаткового касового ордеру здійснюється наступним чином:
     – у рядку «Найменування підприємства/установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;
     – у рядку «Видатковий касовий ордер» ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;
     – у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;
     – у рядку «Видати» зазначається прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримує кошти;
     – у рядку «Підстава» відображаються підстави щодо видачі даних коштів;
     – у рядку «Сума» зазначається фактично видана сума коштів;
     – у рядку «Додаток» зазначаються додаткові документи;
     – у рядках «Керівник» та «Головний бухгалтер» зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;
     – у рядку «Одержав» відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;
     – у рядку «Підпис одержувача» проставляється підпис особи, яка отримала кошти. 
     У наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;
     – у рядку «Видав касир» зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

Щодо заповнення нового реквізиту табличної частини ордерів (№ з/п) фіскали не дають ніяких пояснень. 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X