Головна » Бухгалтеру » Консультації » Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по курсових різницях не передбачено
Консультації

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по курсових різницях не передбачено

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

В ході проведення перевірок Департаментом податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування особлива увага приділяється аналізу визначення суб’єктами господарювання фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).

Так, в результаті перевірки одного з підприємств було встановлено завищення витрат в сумі  1 561 975 грн. задекларованих суб’єктом господарювання показників за період з 01.01.2016 по 30.09.2016 у рядку 2180 Звіту «Інші операційні витрати» в тому числі по періодам: півріччя 2016 року на суму – 1 561 975 грн.; 3 квартали 2016 року на суму – 1 561 975  гривень.

При аналізі рахунка 94 “Інші витрати операційної діяльності” було встановлено  кореспонденцію рахунків Дт 945 Кт 461 за 2кв. 2016 року на загальну суму 1 561 975 грн.

При аналізі рахунку 461 було встановлено відображення Дт. 945 Кт. 461 –  курсові різниці, які виникли внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу.

Відповідну суму курсових різниць  підприємством було відображено в Декларації з податку на прибуток та в “Звіт про фінансові результати” в рядку 2180 “Інші операційні витрати” за 2 кв. 2016 року., відповідно до бухгалтерського обліку зазначені операції відображені наступними бухгалтерськими проводками:

Дт 945 Кт 461,

Дт 79 Кт 94.

Таким чином, встановлено розбіжність з показниками бухгалтерського обліку, яка призвела до заниження суми фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності за 2015 рік на суму  1 561 975 грн.

Тобто, перевіркою було встановлено, що підприємством віднесено до складу “Інших витрат операційної діяльності” курсові різниці, які виникли внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, що є порушенням п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134  ПКУ і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку: п. 8 П(С)БО 21 та п. 4 П(С)БО 3 (взагалі втратив чинність іще у 2013 році – прим. редактора)

Це призвело до  завищення витрат та заниження суми фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на значну суму.

Слід зазначити, що оскарження на рівні  центрального контролюючого органу та  судом Апеляційної інстанції дане порушення  залишено на користь Головного управління ДПС у м. Києві.

Ухвалою  Апеляційного  суду  оскарження ППР по даному порушенню також залишено на користь Головного управління ДПС у м. Києві.

Довідково: об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ. Така норма передбачена п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 розділу IІІ ПКУ.

Звертаємо увагу, що нормами ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по курсових різницях. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування. 

ДПС


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X