Головна » Бухгалтеру » Консультації » Ліквідація ФОП: звітність
Консультації

Ліквідація ФОП: звітність

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Фізичні особи, які перебували на загальній системі оподаткування та щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.(п. 177.11 ст. 177 ПКУ )

Для ФОП, які перебували на спрощеній системі оподаткування 

Згідно з п.п. 2 п. 299.10 ст. 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.
     У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п.п. 295.8 ст. 295 ПКУ).
     У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п. 294.6 ст. 294 ПКУ).

 Нормами ПКУ не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування.
     Таким чином, фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

     Фізичні особи (які перебували на спрощеній системі оподаткування), щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

     Слід зазначити, що ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за вибором платника податків в один із таких способів:
     а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
     б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
     в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

     Згідно з п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

    
   Зауважте  –   У разі коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

          
     Слід зазначити, що ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за вибором платника податків у відповідності до п. 49.3 ст. 49 ПКУ в один із таких способів:
     а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
     б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
     в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги.

Але не забувайте, що всім без винятку ФОП, і на загальній системі оподаткування , і на єдиному податку, є обов’язковим подання ліквідаційного звіту зі сплати ЄСВ! А саме Додаток 5. Звіт подається раз на рік, але ФОПи, які вирішили припинити свою підприємницьку діяльність, зобов’язані в установлений термін (30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації) подати ліквідаційний Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Уважно заповнюйте ліквідаційний звіт, щоб не було проблем із його прийняттям.

  1. Не забудьте заповнити графу 5 Дата державної реєстрації припинення.

  2. Поставити відмітки (галочки) навпроти поля 6 Тип платника (ФО – на загальній системі оподаткування чи на спрощеній системі оподаткування або Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність чи Члени фермерського господарства).

  3. У графі Початок періоду перебування (в табличці) потрібно ставити дату початку в межах календарного року. (А не дату переходу на відповідну систему оподаткування у попередніх роках!)

  4. Графа Дата закінчення періоду. При створенні ліквідаційного звіту туди часто ставлять дату припинення підприємницької діяльності (тобто таку ж як у графі 5). Але це не правильно.
    Потрібно ставити останній календарний день місяця, в якому подано заяву на припинення діяльності. Тобто, якщо заяву на припинення діяльності подали 15 квітня, то дата закінчення періоду буде 31.03.2020 року. Це пояснюється тим, що єдиний внесок ФОПами сплачується за повний місяць, його не ділять на дні. Наголошуємо, що у разі припинення діяльності ЄСВ оплачується за останній місяць, у якому подано заяву на припинення в повному обсязі.

  5. Ну і обов’язково потрібно заповнити графу 7 Тип форми «ліквідаційна».


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X