Головна » Бухгалтеру » Консультації » ЛИСТ ДПС від 20.05.2021 р. N 498/2/99-00-04-02-01-02 (Нюанси нумерації додатків до податкового розрахунку)
Консультації

ЛИСТ ДПС від 20.05.2021 р. N 498/2/99-00-04-02-01-02 (Нюанси нумерації додатків до податкового розрахунку)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.05.2021 р. N 498/2/99-00-04-02-01-02

Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення щодо опрацювання порушених у зверненнях питань по суті і повідомляє таке.

Щодо питань, викладених у зверненні “…” повідомляємо порядок заповнення статистичних показників заголовної частини Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок).

Відповідно до вимог законів України від 19 вересня 2019 року N 115-IX “Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” та від 19 вересня 2019 року N 116-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб” наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. N 773 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4” затверджено форми Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

На сьогодні звітність про нарахування єдиного внеску подається у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Проте інформація щодо статистичних показників заголовної частини Податкового розрахунку залишилась аналогічною статистичним показникам рядків 14 та 15 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску. на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435.

Статистичні показники формуються на підставі персоніфікованих даних.

Слід зауважити, що Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб (частина друга статті 16 розділу V Закону України від 08 липня 2010 року N 2464 “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон N 2464)).

ДПС відповідно до покладених завдань формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру (пункт 5 частини другої статті 12 Закону N 2464).

Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру (пункт 1 частини першої статті 121 Закону N 2464).

Отже, щодо питання порядку визначення статистичних показників заголовної частини Податкового розрахунку необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Крім цього, щодо порядку визначення показників кількості працівників необхідно звернутися до Державної служби статистики України (Держстат), яка відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу статистики України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.

Щодо звернення “…” повідомляємо таке.

Питання 1. Заповнення заголовної частини Податкового розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий” є аналогічним до Податкового розрахунку з типом “Звітний”.

Питання 2 та 3. Особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Підпунктом “б” пункту 176.2 статті 176 Кодексу та абзацом другим пункту 3 розділу II Порядку визначено, що у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Відповідно до Порядку в рядках 03 та 031 Податкового розрахунку зазначаються дані платника податку – юридичної особи.

В рядку 032 Податкового розрахунку зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор) за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Податковий розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ. Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи.

Зауважимо, що при визначенні номера Кодифікатора місце сплати податку на доходи фізичних осіб не враховується.

Звертаємо увагу на те, що при визначенні актуальних номерів Кодифікатора слід керуватися наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. N 290 “Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад”.

Рядок 033 Податкового розрахунку призначений для заповнення даних про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Податковий розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ. Цей рядок заповнюється виключно податковими агентами при поданні Податкового розрахунку за відокремлений підрозділ.

Питання 4. Порядок заповнення додатка 1 до Податкового розрахунку “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам” (далі – Д1) визначено пунктом 1 розділу IV Порядку.

Д1 призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Д1 за відповідний квартал не подається, а ознака платника єдиного внеску в Податковому розрахунку не заповнюється.

Таким чином, Д1 не заповнюється та не подається у складі Податкового розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.

Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді такі рядки не заповнюються).

Питання 5. Відповідно до Порядку рядок 02 Податкового розрахунку заповнюється так.

В рядку 02 Податкового розрахунку вказується звітний (податковий) період, за який подається Податковий розрахунок з типом “Звітний” (“Звітний новий”), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Податкового розрахунку з типом “Уточнюючий” та обов’язково зазначається номер Податкового розрахунку (у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

Тобто нумерація Податкових розрахунків здійснюється в межах одного звітного (податкового) періоду (кварталу) та не продовжується в наступних.

Разом з тим щодо нумерації додатка 4 до Податкового розрахунку “Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору” (далі – 4ДФ) повідомляємо, що реквізит “номер додатка до Розрахунку” містить дані про порядковий номер додатка за формою 4ДФ у складі Податкового розрахунку, тобто нумерація додатків за формою 4ДФ у складі Податкового розрахунку здійснюється незалежно від кількості інших додатків, які заповнюються до такого Податкового розрахунку.

З повагою

Заступник Голови

Євген ОЛЕЙНІКОВ


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X