Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база HR » ЛИСТ ДСЗУ від 04.05.2016 N ДЦ-01-3218/0/616
Нормативна база HR

ЛИСТ ДСЗУ від 04.05.2016 N ДЦ-01-3218/0/616

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
ЛИСТ

04.05.2016 N ДЦ-01-3218/0/616

Щодо застосування чинного законодавства
Державна служба зайнятості (Центральний апарат) розглянула звернення ‘…’ стосовно застосування чинного законодавства та у межах компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423, Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері праці, соціальної політики та зайнятості населення та згідно з пп. 103 п. 4 цього Положення уповноважено надавати роз’яснення з питань зайнятості населення.
Враховуючи зазначене, з метою єдиних підходів до заповнення та подання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі – Інформація), відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 р. N 271 ‘…’, необхідно керуватися роз’ясненням Мінсоцполітики від 05.11.2015 р. N 430/021/106-150.
Отже, рекомендується заповнювати Інформацію наступним чином (на прикладі звітування за 2015 рік):
  • у рядку 01 Інформації зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за 2014 рік, що передує 2015 звітному року;
  • у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” (далі – Закон) та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році, а саме 2015 році;
  • у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 2014 календарний рік;
  • у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному 2016 році у рахунок квоти, зокрема різниця між отриманими показниками рядка 03 та рядка 02 Інформації.
Відповідно до статті 50 Закону роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати державній службі зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається роботодавцем за встановленою формою звітності 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” (далі – Форма 3-ПН), що затверджена наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. N 316.
Форма 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії), в тому числі для людей з інвалідністю, не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії.
Слід зазначити, що упродовж року посада (робоче місце), в тому числі у разі звільнення працівника, може бути вільна декілька разів. При цьому роботодавець кожного разу повинен подавати інформацію про вільну посаду (робоче місце), зокрема Форму 3-ПН.
Підтвердження актуальності вакансій роботодавцем законодавством не передбачено.
Разом з тим, фахівці служби зайнятості при видачі зареєстрованим безробітним та шукачам роботи направлення на працевлаштування з’ясовують актуальність вакансії у роботодавця.
Державна служба зайнятості відповідно до законів України “Про зайнятість населення” та “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню інвалідів з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або пристосовані для осіб з інвалідністю робочі місця, заявлені роботодавцями.
З цією метою державною службою зайнятості постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією роботодавців, можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.
Також реалізація державних гарантій зайнятості зареєстрованим у державній службі зайнятості особам з інвалідністю щодо вибору професії, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, прискорення повернення до трудової діяльності здійснюється шляхом їх професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки.
З метою привернення уваги до проблем людей з інвалідністю та надання їм всебічної підтримки в центрах зайнятості започатковано спільно з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, роботодавцями, громадськими організаціями інвалідів проведення спеціалізованих ярмарків вакансій, днів відкритих дверей для людей з інвалідністю, де вони мають змогу спілкуватися з роботодавцями, отримати профорієнтаційні та юридичні консультації, вибрати роботу за фахом та отримати направлення на працевлаштування.
З роботодавцями, які за повідомленням територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів не виконали норматив щодо працевлаштування інвалідів, передбачений частиною першою статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, проводиться індивідуальна робота для працевлаштування на них конкретного спеціаліста з інвалідністю.
Враховуючи вищезазначене, роботодавці для підбору претендентів з числа осіб з інвалідністю на вільні робочі місця мають приймати активну участь у заходах, що проводить державна служба зайнятості, а саме в ярмарках та міні-ярмарках вакансій, днях відкритих дверей, презентаціях професій тощо.
Крім того, у разі відсутності необхідних спеціалістів серед зареєстрованих безробітних осіб з інвалідністю, державна служба зайнятості на замовлення роботодавців здійснює професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації.
З метою підтримки зайнятості людей з інвалідністю державна служба зайнятості інформує роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних осіб з інвалідністю та пропонує подальшу співпрацю щодо укомплектування робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

В. о. Голови С. Кравченко


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка