Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінСоцПолітики » Лист Мінсоцполітики від 02.10.2018 р. № 18921/0/2-18/28 (Щодо застосування Класифікатор професій)
Накази МінСоцПолітики

Лист Мінсоцполітики від 02.10.2018 р. № 18921/0/2-18/28 (Щодо застосування Класифікатор професій)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

від 02.10.2018 р. № 18921/0/2-18/28

Щодо застосування Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”

Міністерство соціальної політики розглянуло <…> звернення щодо правильності застосування Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами) (далі – Класифікатор професій), і повідомляє.

Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Класифікатором професій.

У Класифікаторі професій назви посад (професій) наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються тільки у жіночому роді (“Друкарка”, “Економка”, “Нянька”, “Покоївка”, “Сестра медична”, “Швачка” тощо).

Відповідно до пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58<…> (далі – Інструкція), записи в трудову книжку про назву роботи, професії (посади) працівника вносяться відповідно до Класифікатора професій.

Приведення штатного розпису у відповідність до Класифікатора професійвідбувається за такою процедурою: проводиться аналіз назв посад (професій) на відповідність Класифікатору професій; аналізуються фактично виконувані працівниками завдання та обов’язки на відповідність назвам посад (професій) з урахуванням кваліфікаційних характеристик та кваліфікаційних вимог, установлених для відповідних професій; оформляються результати аналізу штатного розпису та готується доповідна записка про необхідність внесення змін до штатного розпису; видаються накази з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису і наказ з особового складу про внесення змін до трудової книжки працівників та інших кадрових документів (особова картка, посадова інструкція тощо).

Порядок виправлення неправильних або неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено пунктами 2.62.8 – 2.10 Інструкції.

Частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю України визначено, що у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці: системи та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших умов – працівника має бути повідомлено не пізніше ніж за два місяці.

Наприклад, виправлення технічних помилок або зміна назв професій без зміни кодів (наприклад, змінюються “Менеджер (управитель) зі збуту” на “Менеджер (управитель) із збуту” (код 1475.4), “Прибиральник” на “Прибиральник службових приміщень” (код 9132), “Стенографістка” на “Стенографіст” (код 4111) не потребують попередньої згоди працівників, які обіймають відповідні посади (професії), оскільки зазначені зміни не пов’язані зі зміною завдань та обов’язків за посадами (професіями), кваліфікаційних вимог до працівника, оплати праці тощо.

Якщо зміна назви посади (професії) зумовлює зміну посадових (робочих) обов’язків, розряду, розміру оплати праці тощо працівника має бути повідомлено про це не пізніше ніж за два місяці.

Відповідно до пункту 2.5 Інструкції з кожним записом, зробленим у трудовій книжці на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під його підпис в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. N 301 “Про трудові книжки працівників” відповідальність за організацію ведення, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, організації, установи, представництва іноземного суб’єкта господарювання. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок для посадових осіб передбачено дисциплінарну або іншу відповідальність.

Крім того, статтею 265 Кодексу законів про працю України визначено, що на осіб, винних у порушенні законодавства про працю, покладається відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідно до частини першої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, яким надано право прийняття на роботу, та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Невідповідність запису про назву посади (професії) у трудовій книжці працівника назві посади (професії) у Класифікаторі професій може призвести до негативних наслідків при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах, визначенні юридичного, медичного, педагогічного стажу тощо.

Застосування примітки 1 додатка В до Класифікатора професій щодо застосування похідних слів до посад (професій) за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог має враховувати відповідні кваліфікаційні характеристики, оскільки похідні слова найчастіше визначають певну кваліфікаційну категорію посади (професії).

У Класифікаторі професій передбачено професійне угрупування 3436 “Помічники керівників”, до якого вміщено назви посад помічників, наприклад: “Помічник керівника підприємства (установи, організації)” (код 3436.1), “Помічник керівника виробничого підрозділу” (код 3436.2), “Помічник керівника іншого основного підрозділу” (код 3436.2) тощо.

Таким чином, застосування похідного слова “помічник” до назви посади “Директор (начальник, інший керівник) підприємства” (код 1210.1) є недоречним. У цьому випадку застосовується назва посади “Помічник керівника підприємства (установи, організації)” (“Помічник директора підприємства”), що узгоджується з професійним угрупуванням 3436 Класифікатора професій.

Порядок слів у назвах посад “Директор фінансовий” (код 1231) і “Фінансовий директор”, “Директор виконавчий” (код 1210.1) і “Виконавчий директор” не змінює їхнього змісту, але згідно з пунктом 2.14 Інструкції назви посад мають відповідати визначеним у Класифікаторі професій.

 

Міністр

А. Рева


Поділіться з друзями - підтримайте проект