Головна » Бухгалтеру » Новини законодавства » Ініціативи законотворців » Мінфін вніс зміни до П(С)БО
Ініціативи законотворців

Мінфін вніс зміни до П(С)БО

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Мінфін вніс корективи у назви майже всіх стандартів бухобліку, додавши до них слово “національні”.

Зміни внесені наказом Мінфіну від 29.09.2020 р. № 588, який містить й певні уточнення та доповнення до НП(С)БО.

Зокрема, в НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”:

– прибрали згадку про заборгованість засновників з формування статутного капіталу із статті “Поточна дебіторська заборгованість”;

– передбачили, що у статті “Неоплачений капітал” відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховують під час визначення підсумку власного капіталу;

– форму № 1-мс після позиції “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” доповнили новою позицією “Неоплачений капітал”.

У НП(С)БО 17 “Податок на прибуток” уточнили, що відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов’язань за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті.

Більшість змін мають технічний характер.

 

Ліга


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X