Мінфін наказом від 20.02.2023 р. №101 (зареєстрований у Мін’юсті 07.03.2023 р. за №412/39468)

  • виклав у новій редакції декларацію з податку на прибуток;
  • вніс зміни до додатків до декларації з податку на прибуток.

Згодом Наказом Мінфіну від 13.03.2023 р. №130 внесено ще деякі косметичні зміни до Наказу №101, форми декларації та додатків.

Накази наберуть чинності з дня їх офіційного опублікування. Станом на 17.03.2023 р. не опубліковані.

Що змінилося?

1) Законом №2330 ПКУ доповнено новим пунктом 142.4 ПКУ щодо особливостей оподаткування платників податку – учасників індустріального парку. З метою приведення декларації до цих змін:

  • рядок 10 «Особливі примітки» доповнюється позицією щодо подання Декларації учасником індустріального парку;
  • показники Декларації – новими рядками, в яких зазначаються передбачені пунктом 142.4 статті 142 Кодексу об’єкти оподаткування;
  • додаток ТЦ до Декларації викладається в новій редакції.

2) Законом №2480 передбачено тимчасове, за звітні періоди  2022 року, для учасників процедури врегулювання заборгованості, які беруть участь у взаєморозрахунках, що проводяться з метою реалізації заходів, передбачених статтею 4 Закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», які є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до розділу III ПКУ, зменшення фінансового результату до оподаткування на суму коштів, отриманих безпосередньо з державного бюджету відповідно до Закону «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НПСБО або МСФЗ. У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до положень ПКУ.

3) Законом №2600 викладено у новій редакції пп. «д» пп. 141.4.1 ПКУ щодо визначення доходом нерезидента доходу від продажу чи іншого відчуження нерухомого майна або неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості чи подільного об’єкта незавершеного будівництва, розташованого чи який після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта буде розташований на території України, що належать нерезиденту. У зв’язку з цим код рядка 7 додатка ПН до рядка 23 ПН до Декларації викладено в новій редакції.

Крім того, новим пунктом 141.12 ПКУ передбачено особливості оподаткування операцій з першого продажу за договорами купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості. Відповідні особливості оподаткування пов’язані зі зменшенням та збільшенням фінансового результату до оподаткування. У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень Кодексу.

4) Законом №2719 внесено зміни, зокрема, до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено пунктами 66 та 67 щодо зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування, зокрема, на суму нарахованих доходів (витрат) від операцій, пов’язаних з отриманням об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування. У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень Кодексу.

5) Законом №2720 ПКУ доповнено пунктом 141.13 ПКУ, який визначає особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

У зв’язку з цими змінами Декларацію доповнено додатком ОВ, в якому платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, відображатимуть суму авансових внесків за кожен пункт обміну іноземної валюти, яка сплачується щомісяця та є невід’ємною частиною податку на прибуток підприємств.

Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною пунктом 136.1 ПКУ, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

Тому додаток ЗП до Декларації доповнено рядком 16.5, в якому відображається сума нарахованих та сплачених авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що зменшує суму нарахованого податкового зобов’язання з урахуванням положень ПКУ. 

6) Викладено у новій редакції додаток ВП до рядків 26 – 29, 31 – 33, 35.

7) Додаток ПП до декларації з прибутку доповнено новими графами:

  • 7 «Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, гривень»;
  • 8 «Сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду, гривень».