МОЗ наказом від 23.03.2023 р. №540 (зареєстрований в Мінюсті 07.04.2023 р. за №593/39649) затвердив Граничні та робочі значення шумового впливу на робочому місці. Вони встановлюють значення граничної та діючої експозиції для денного рівня шумової експозиції і пікового звукового тиску та є обов’язковими для всіх видів трудової діяльності, де працівники під час виконання робіт зазнають або можуть зазнавати впливу шуму, або існує потенційна можливість такого впливу.

Ці Граничні та робочі значення шумового впливу на робочому місці застосовуються разом з ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку” для захисту працівників від загрози їхньому здоров’ю і безпеці, що виникає або може виникнути під час впливу на них шуму.

Встановлено такі граничні та робочі значення шумового впливу для денного рівня шумової експозиції і пікового звукового тиску:

1) Значення граничної експозиції:

  • LEX, 8 год. = 87 дБА; Pпік = 200 Па (140дБС, відносно 20 мкПа);

2) Верхнє значення діючої експозиції:

  • LEX, 8 год. = 85 дБА; Pпік = 140 Па (137дБС, відносно 20 мкПа);

3) Нижнє значення діючої експозиції:

  • LEX, 8 год. = 80 дБА; Pпік = 112Па (135дБС, відносно 20 мкПа).

При порівнянні з граничним значенням експозиції її фактичного рівня на робочому місці потрібно враховувати послаблення звуку протишумовими засобами індивідуального захисту працівника. Під час визначення діючої шумової експозиції ефект захисних засобів не враховується.

Якщо значення рівня шумового впливу в різні дні тижня помітно відрізняються один від одного, для визначення граничних і діючих значень експозиції шуму слід користуватись замість денного рівня шумового впливу середньотижневим рівнем шумового впливу, за умови, що тижневий рівень шумового впливу не перевищує граничної експозиції, що становить 87 дБА, та здійснено заходи, необхідні для зниження до мінімуму ступеню ризику під час роботи.

Цей наказ набере чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Станом на 20.04.2023 р. не опублікований.