Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Наказ 578 оновлений в редакції Наказу від 9 грудня 2020 року N 752
Накази МінФіну

Наказ 578 оновлений в редакції Наказу від 9 грудня 2020 року N 752

Поділіться з друзями - підтримайте проект

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2015

м. Київ

N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2015 р. за N 799/27244

Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 17 березня 2017 року N 369,
від 9 грудня 2020 року N 752

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271;

наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159 “Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1998/22310;

наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 864 “Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 133/24910.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Декларація ФОП платника ЄП

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року N 578
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 09 грудня 2020 року N 752)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9

Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)

 

10

Види підприємницької діяльності у звітному періоді3:

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

 

 

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5

02

 

III. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн., коп.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

 

 

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5

04

 

IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

05

 

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %

06

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді5

07

 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень
рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

 

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

 

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

10

 

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)

11

 

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

 

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

 

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13)

14

 

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ
САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)

15

 

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

 

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

 

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету6
(рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)7

19

 

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)4

Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 1)

21

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

____________
Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період/ призначення пенсії / матеріального забезпечення, страхових виплат. Для призначення пенсії / матеріального забезпечення, страхових виплат обов’язково зазначається тип декларації “Звітна” або “Звітна нова” з додатковою позначкою “Довідкова”. Тип декларації “Уточнююча” при поданні Додатку 1 “Відомостей про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (далі – Додаток 1) для призначення пенсії/ матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується. У разі подання декларації для отримання довідки обов’язково зазначається тип декларації “Довідкова”, податкові зобов’язання по єдиному податку в розділі V та VІ декларації не визначаються та Додаток 1 не подається. Подання таких декларації не звільняє платника від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

** Для отримання довідки про доходи платником зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою “Довідково”. Для призначення пенсії платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому подається декларація. Для забезпечення реалізації права на матеріальне забезпечення та страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням платником вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця, в якому настав страховий випадок.

Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

У разі подання декларації за останній податковий (звітний) період (квартал, півріччя, три квартали), на який припадає дата державної реєстрації припинення/перехід на сплату інших податків і зборів платник єдиного податку звільняється від обов’язку подання декларації у строк, визначений для річного податкового (звітного періоду) (пункт 294.6 статті 294, підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

Код та назва виду економічної діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010).

Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми.

Включається:

сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

Зазначається тільки як позитивне значення.

Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України).

Додаток 1 є невід’ємною частиною декларації, подається та заповнюється фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку першої – третьої груп, відповідно до пунктів 296.2 та 296.3 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, та які є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Додаток 1 не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами четвертою та шостою статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати Додаток 1 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.12.2020 р. N 752)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний номер)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року N 578

 Податкова Декларація платника єдиного Податку Юрособи 

____________
Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** За бажанням платника податку.

II. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Показники

Код рядка

Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп.

3 %

5 %

1

2

3

4

Сума доходу за податковий (звітний) період

1

 

 

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

2

 

 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

 

 

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

4

 

 

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

5

 

 

III. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

Показники

Код рядка

Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп.

3 %

5 %

1

2

3

4

Сума єдиного податку (р. 1 х С1)

6

 

 

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) х С1 х 2)

7

 

 

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

8

 

 

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період

9

 

 

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 – р. 9)

10

 

 

____________
1 С – відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку.

IV. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Показники

Код рядка

Сума, грн, коп.

1

2

3

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р. 10 декларації, що уточнюється)1

11

 

Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

12

 

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 12 – р. 11, якщо р. 12 > р. 11)

13

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 11 – р. 12, якщо р. 11 > р. 12 (зазначається тільки позитивне значення))

14

 

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 3 %))

15

 

Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 5 %))

16

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

17

 

____________
1 Рядок 9 податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271, або рядок 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159).

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно
до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)                    на:

 

арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

  

____________
Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** За наявності.

  

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369)

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року N 578
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2020 року N 752)

Розрахункова частина декларації для юридичних осіб

Одиниці виміру: гектари – з чотирма десятковими знаками,
гривні – з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки10

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку
(% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

к. 6 х 10 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

к. 6 х 50 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

к. 6 х 30 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

 

 

 

 

1.112

Рілля, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 12

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.312

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.412

Пасовища, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7 – 10)

 

 

 

 

 

413

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

513

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 – р. 4))

 

 

 

 

613

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 – р. 3))

 

 

 

 

713

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

813

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

913

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

 

 

 

1014

Сума пені

 

 

 

 

11

Сума податкового зобов’язання у розмірі 25 відсотків річної суми податку відповідно до підпункту 298.8.7 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

 

 

 

 

Розрахункова частина декларації для фізичних осіб – підприємців

Одиниці виміру: гектари – з чотирма десятковими знаками,
гривні – з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки10

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку
(% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100) Річна сума єдиного внеску

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

к. 6 х 10 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

к. 6 х 50 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

к. 6 х 30 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

 

 

 

 

 

12.112

Рілля, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

12.212

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

12.312

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

12.412

Пасовища, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1312

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Нараховано єдиного податку ФОП на поточний 20____ рік, усього (сума р. 12, 13 к. 6)*

 

 

 

 

 

Зобов’язання визначені ФОП за підсумками звітного (податкового) періоду 20__ року:

15

Сума єдиного податку самостійно нарахована за звітний (податковий) період**

 

Х

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки за звітний (податковий) період 20__ року:

15.113

Сума податкового зобов’язання по єдиному податку за даними раніше поданої декларації (р. 15 декларації, що уточнюється)

 

Х

15.213

Уточнена сума податкових зобов’язань по єдиному податку за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

Х

15.313

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання за звітний (податковий) період (позитивне значення (р. 15.2 – р. 15.1))

 

Х

15.413

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання за звітний (податковий) період (позитивне значення (р. 15.1 – р. 15.2))

 

Х

15.513

Сума штрафу (р. 15.3 х 3 % або 5 %)

 

Х

15.614

Сума пені

 

Х

16

Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатку 2) ***

 

Х

____________
Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку четвертої групи в р. 14 податкової декларації самостійно обчислюють щоквартальні зобов’язання зі сплати єдиного податку на поточний рік у розмірах визначених пп. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу України. ФОП, які вперше подають податкову декларацію з метою визначення ставки єдиного податку на поточний рік обов’язково зазначають в рядку 1 загальної частини податкової декларації три відмітки одночасно “Загальна”, “Звітна”, “Довідково” (“Загальна нова”, “Звітна нова” та “Довідково”). Така податкова декларація подається протягом 20 календарних днів з дня подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)). При цьому податкова декларація з відмітками “”Загальна”, “Звітна”, “Довідково”” (“”Загальна нова”, “Звітна нова” та “Довідково””) подається з обов’язковим додатком 1, який є невід’ємною частиною податкової декларації. Додаток 2 для ФОП, які вперше подають податкову декларацію, не подається.

** Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку четвертої групи в р. 15 податкової декларації зазначають зобов’язання по єдиному податку за підсумками звітного (податкового) періоду. Така декларація подається не пізніше 20 лютого поточного року (пп. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 Кодексу) з обов’язковим зазначенням в рядку 1 загальної частини податкової декларації двох відміток одночасно “Загальна”, “Звітна” (“Загальна нова”, “Звітна нова”) з додатками 1 та 2, які є невід’ємною частиною податкової декларації. Рядки 15.1 – 15.6 заповнюються у разі подання податкової декларації з виправленими показниками.

*** В р. 16 податкової декларації фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку четвертої групи, які є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зазначають зобов’язання по єдиному внеску за підсумками звітного (податкового) періоду.

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності13

на

 

арк.

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

N з/п

 

Зміст доповнення

 

 

 

До декларації додаються:

1

Додаток 1 “Відомості про наявність земельних ділянок”

 

2

Додаток 2 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску”15

 

3

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва16

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник / фізична особа –
підприємець
або уповноважена особа

______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер або особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                  (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___” ____________ 20__ року N ________
“___” ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                   (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних податкових декларацій).

Для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку четвертої групи передбачено:

– вперше подання декларації з метою визначення ставки єдиного податку на поточний рік з обов’язковим зазначенням в рядку 1 загальної частини податкової декларації трьох відміток одночасно “Загальна”, “Звітна”, “Довідково” (“Загальна нова”, “Звітна нова” та “Довідково”) – протягом 20 календарних днів з дня подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)). При цьому податкова декларація з відмітками “Загальна”, “Звітна”, “Довідково” (“Загальна нова”, “Звітна нова” та “Довідково”) подається з Додатком 1, який є невід’ємною частиною податкової декларації. Додаток 2 для ФОП, які вперше подають податкову декларацію, не подається.

– подання декларації за підсумками звітного (податкового) періоду з обов’язковим зазначенням в рядку 1 загальної частини податкової декларації двох відміток одночасно “Загальна”, “Звітна” (“Загальна нова”, “Звітна нова”) не пізніше 20 лютого поточного року (п. 294.1 ст. 294 та пп. 295.9.1 п.295.9 ст. 295 Кодексу) з визначенням податкових зобов’язань по єдиному податку та зобов’язань по єдиному внеску за податковий (звітний) період та з розрахунком ставок по єдиному податку на поточний рік. При цьому така податкова декларація подається з Додатком 1 та з Додатком 2 відповідно до ст. 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, які є невід’ємною частиною податкової декларації.

Для юридичних осіб при поданні загальної, загальної нової або уточнюючої загальної податкової декларації у рядку 1 загальної частини податкової декларації зазначаються одночасно дві відмітки: “Загальна” та “Звітна” / “Загальна нова” та “Звітна нова” – при поданні загальної / загальної нової податкової декларації; “Уточнююча загальна” та “Уточнююча” – при поданні уточнюючої загальної податкової декларації.

Довідково” – подається виключно фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи, які вперше подають декларацію з метою визначення ставки єдиного податку на поточний рік протягом 20 календарних днів з дня подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Кодексу) (обов’язково вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця та відповідний рік, в якому подано вказану заяву). Також подається платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” з метою призначення пенсії / матеріального забезпечення, страхових виплат (обов’язково вказується арабськими цифрами від 1 до 12 номер календарного місяця та відповідний рік, в якому подається декларація/ в якому настав страховий випадок). В рядку 1 загальної частини податкової декларації обов’язково зазначається три відмітки одночасно “Загальна”, “Звітна”, “Довідково” (“”Загальна нова”, “Звітна нова” та “Довідково”).

Заповнюється у разі подання податкової декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Заповнюється за бажанням платника.

При поданні загальної, загальної нової або уточнюючої загальної податкової декларації колонка заповнюється за бажанням платника.

При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної податкової декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника (основним місцем обліку).

10 Показники колонки 3 податкової декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 Додатка 1 до цієї податкової декларації.

11 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в колонках 7 – 10 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

12 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянках за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.

13 Рядки 4 – 9/15.1 – 15.6 та пояснення заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (рядок 9/15.5) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту “а” або “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Сума пені (рядок 10/15.5) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

15 Додаток 2 подається та заповнюється виключно фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи, які створили фермерське господарство, зареєстроване відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, та які є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Додаток 2 не подається та не заповнюється зазначеними платниками, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами четвертою та шостою статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати Додаток 2 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

16 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) є невід’ємною частиною податкової декларації, надається відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Кодексу. Форма розрахунку затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року N 772 “Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва”, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 510/20823.

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.12.2020 р. N 752)

 

 

 
 

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Читати по темі:  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 578 від 19.06.2015р(Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку)
Мітки

Наша розсилка

Події

січень, 2021

X