Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Накази МінФіну » Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Накази МінФіну

Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

12.12.2019 № 520

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2019 р.
за № 1245/34216
 
Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Відповідно до пункту 20.2 статті 20 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що додається.
2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України та Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова C.О.

Міністр О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України

С. Верланов

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12 грудня 2019 року № 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2019 р.
за № 1245/34216
 
ПОРЯДОК
прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
 
1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), реєстрацію яких відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.
2. Прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі – комісія регіонального рівня).
3. Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу .
4. У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі.
5. Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати:
договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.
6. Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.
Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних / розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні / розрахунки коригування складено на одного отримувача – платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних / розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( УКТ ЗЕД) або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП)).
7. Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.
8. ДПС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному вебпорталі відомості щодо засобів електронного зв’язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.
9. Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 4 цього Порядку, розглядає комісія регіонального рівня.
10. Комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі за формою згідно з додатком до цього Порядку.
11. Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі в разі:
ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі;
та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до пункту 5 цього Порядку;
та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.
12. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі набирає чинності в день прийняття відповідного рішення.
13. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат
І. Москалевська

Додаток
до Порядку прийняття рішень
про реєстрацію/ відмову в реєстрації
податкових накладних/ розрахунків
коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних
(пункт 10)
 
РІШЕННЯ
про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
 

Додаток
до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
(пункт 10)

РІШЕННЯ
про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

___ ____________ 20__ р.

№ _____________

Дані податкової накладної / розрахунку коригування

Дата складання

Порядковий номер податкової накладної / розрахунку коригування

Вид документа (податкова накладна / розрахунок коригування)

Загальна сума з урахуванням податку на додану вартість, гривень

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту, гривень

Дані платника податку на додану вартість – продавця

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Найменування – для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; найменування, дата та номер договору – для спільної діяльності та управління майном

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість

Дані платника податку на додану вартість – покупця

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Найменування – для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; найменування, дата та номер договору – для спільної діяльності та управління майном

Дата реєстрації платником податку на додану вартість

Дата анулювання реєстрації платником податку на додану вартість

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

Прийнято рішення про:

   реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з урахуванням вимог пункту 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України

  відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
у зв’язку з:

   

ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинено

Додаткова інформація (зазначити, до якої інформації):
______________________________________________________________________________

   

ненадання платником податку копій документів:

   

договорів, зокрема зовнішньоекономічних контрактів, з додатками до них

   

договорів, довіреностей, актів керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції

   

первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури / інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити)

   

розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків

   

документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством (документи, які не надано, підкреслити)

Додаткова інформація
____________________________________________________________________________________

   наданням платником податку копій документів, складених із порушенням законодавства

Додаткова інформація (зазначити конкретні документи):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Голова комісії з питань зупинення
реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
___________________
(власне ім’я, прізвище)

 
 

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка